Informace odboru správních agend za měsíc červenec 2005

Informace odboru správních agend za měsíc červenec 2005

2. 9. 2005 - +DiS. Jan Louka
Rekapitulace obyvatel za měsíc červenec 2005

Odbor správních agend za měsíc červenec 2005 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 13 nově narozených dětí,

-         před matričním úřadem Varnsdorf bylo uzavřeno 15 manželství,

-         došlo k 20 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 20 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 17 občanů,

-         bylo ohlášeno 44 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.