Informace odboru správních agend za měsíc červen 2005

Informace odboru správních agend za měsíc červen 2005

2. 8. 2005 - +DiS. Jan Louka
Rekapitulace obyvatel za měsíc červen 2005

Odbor správních agend za měsíc červen 2005 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 13 nově narozených dětí,

-         před matričním úřadem Varnsdorf bylo uzavřeno 14 manželství,

-         došlo k 11 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 6 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 16 občanů,

-         bylo ohlášeno 51 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.