Zajímavosti z činnosti odboru

Zajímavosti z činnosti odboru

 

1)      Sociálně právní ochrana a náhradní rodinná péče:

 

Leden – Prosinec 2004

Probíhají průběžné návštěvy v dětských domovech (ve 13 zařízeních máme umístěno 34 dětí)

 

Duben a Květen 2004

V těchto měsících budou probíhat společenské akce pro děti na azylových ubytovnách (Velikonoce a Den dětí)

 

Červen 2004

18.06. až 20.06.2004 proběhne v Rekreačním a ekologickém středisku Natura Rumburk víkendový pobyt dětí ze sociálně slabých rodin. Pobytu se zúčastní 20 dětí a 3 sociální pracovnice. Programem pobytu je seznámení s přírodou na ekologické farmě, sportovní a kulturní vyžití.

 

Září 2004

Příprava budoucích osvojitelů a pěstounů. Akce se provádí společně s MěÚ Rumburk, odborem sociálních věcí a zdravotnictví

 

 

2)      Sociální prevence

 

Leden – Prosinec

Dvakrát ročně se provádí návštěva v sedmi ústavních zařízeních

 

Připravujeme besedy  v zařízení CENTRUM T.G. Masaryka a ul. Lounská (budovy azylových ubytoven)

 

Únor – Březen 2004

24.02. až 03.03.2004 proběhla akce „Hrou proti AIDS“ ve Studentském centru Střelnice Varnsdorf. Této akce se zúčastnilo 13 škol ze šluknovského výběžku, které byly rozděleny do 30 skupin. Celkem tuto akci navštívilo 300 dětí.

 

Květen – Červen 2004

V tomto období budou probíhat přednášky pro rodiče na téma „Problém drog“

 

Září – Říjen 2004

Teen Challenge – problematika drog pro studenty varnsdorfských škol

 

 

3)      Senioři a zdravotně postižení

 

Klub zdravotně postižených POHODA

Plán činnosti na rok 2004

 

Klub důchodců POHÁDKA

Plán činnosti na rok 2004