Pozor na změny dávek a služby v sociální oblasti

Pozor na změny dávek a služby v sociální oblasti

20. 2. 2007 - Jan Louka, DiS.
Od 1.1.2007 vešly v platnost nové zákony ohledně sociálních dávek a sociálních služeb. Na základě těchto změn nastávají v této oblasti rozsáhlé změny, které velmi zatíží jak pracovnice sociálního odboru tak i žadatele o tyto dávky hmotné nouze a příspěvku na péčí.

Dochází ke změnám veškerého programového zabezpečení jednotlivých výplat dávek, administrativní a podkladové části. Z těchto změn, které následují hned po skončení stávajícího systému vyplacení dávek sociální péče / které byly řešeny do konce roku 2006 /je velmi náročné v daných termínech připravit veškeré podklady pro okamžité přiznávání jednotlivých dávek.

Jedná se především o dávku – příspěvek na péči. Celý průběh řešení této složité situace při posuzování nových podmínek k přiznání jednotlivých dávek bude prováděn v průběhu prvních čtyř měsíců roku 2007. Jedná se především o dávky hmotné nouze, které se budou postupně řešit při zásadní změně v nároku na tuto dávku. V každém případě budou všichni žadatelé, kteří budou mít nárok na dávku v daném měsíci vyplaceni.

Pro zdravotně postižené občany nadále jsou zabezpečeny dávky sociální péče, které byly řešeny do roku 2006. Jedna se o tyto dávky – příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na zvýšené životní náklady, příspěvek na krmivo pro psa a příspěvek na úpravy, provoz bezbariérového bytu a mimořádné výhody / průkazky /.

V rámci zákona o hmotné nouzi je vyplácena dávka pro pomoc osobám sociálním vyloučením / občanům, kteří se vracejí s nápravného zařízení /.

Všechny občany, kteří si žádají o jednotlivé dávky žádáme aby řádně spolupracovali s pracovnicemi odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dbali na jejich pokyny a požadavky tak aby všechny podklady pro zhodnocení dávky byly poskytnuty včas a úplné. Odbor sociálních věcí spolupracuje s občanským sdružením Na křižovatce, které bude mít proškoleny své pracovnice tak aby v rámci své poradenské činnosti byly schopné pomoci při vyplňování základních údajů u formulářů k jednotlivým dávkám. Dále žádáme aby žadatelé jednotlivých dávek přicházeli v úřední hodiny a to ve dnech pondělí a středa od 08,00 – 17,00 hod. a tím vytvořily pracovnicím odboru prostor v ostatních dnech k zpracování podkladů pro jednotlivé dávky. Za tuto ohleduplnost Vám všem děkujeme.

O ostatních změnách a poznatcích v rámci sociálních dávek a služeb bude vždy včas informování v dalších vydáních Hlasu severu.

Ing. Antomín Krejčí
vedoucí OSVZ