Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se po rekonstrukci vrací zpět

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se po rekonstrukci vrací zpět

14. 12. 2022 - Jan Louka, DiS.
Po dokončení plánované rekonstrukce kancelářských prostor se odbor sociálních věcí a zdravotnictví přesouvá z budovy MěÚ na náměstí zpět do svých prostor v budově na ulici T. G. Masaryka.

Tato pracoviště budou od 14.12.2022 umístěna zpět v budově T. G. Masaryka 1838

Budova B – T. G. Masaryka 1838

Bc. Miroslav Valčík
vedoucí odboru
tel.: 417 545 230
e-mail: miroslav.valcik@varnsdorf.cz
budova: T. G. Masaryka 1838, 2. patro, kancelář č. 10

Bc. Karolína Sajfertová
sociálně-právní ochrana dětí – kurátorka pro děti a mládež
tel.: 417 545 243
e-mail: karolina.sajfertova@varnsdorf.cz
budova: T. G. Masaryka 1838, 2. patro, kancelář č. 11

Mgr. Iva Farová
sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé
tel.: 417 545 238
e-mail: iva.farova@varnsdorf.cz
budova: T. G. Masaryka 1838, 2. patro, kancelář č. 19