Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se dočasně přesouvá do náhradních prostor

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se dočasně přesouvá do náhradních prostor

29. 6. 2022 - Tomáš Secký, DiS.
Z důvodu plánované rekonstrukce kancelářských prostor se Odbor sociálních věcí a zdravotnictví dočasně přesouvá do náhradních prostor. K omezení služeb pro veřejnost nedojde.

Část zaměstnanců bude nově v hlavní budově na adrese nám. E. Beneše 470, část v budově na adrese T. G. Masaryka 1838. Změny se týkají následujících zaměstnanců. Telefonní linky zůstávají beze změny.

Budova A – nám. E. Beneše 470 (mapa)

Bc. Miroslav Valčík
vedoucí odboru
tel.: 417 545 230
e-mail: miroslav.valcik@varnsdorf.cz
budova: nám. E. Beneše 470, přízemí, kancelář č. 40a

Bc. Karolína Sajfertová
sociálně-právní ochrana dětí – kurátorka pro děti a mládež
tel.: 417 545 243
e-mail: karolina.sajfertova@varnsdorf.cz
budova: nám. E. Beneše 470, přízemí, kancelář č. 39

Mgr. Iva Farová
sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé
tel.: 417 545 238
e-mail: iva.farova@varnsdorf.cz
budova: nám. E. Beneše 470, přízemí, kancelář č. 38

Budova B – T. G. Masaryka 1838 (mapa)

Mgr. Tereza Pecháčková
veřejná opatrovnice, žádosti do BZÚ, žádosti na ubytování pro matky s dětmi, žádosti o zvláštního příjemce důchodu
tel.: 417 545 246
e-mail: tereza.pechackova@varnsdorf.cz
budova: T. G. Masaryka 1838, 2. patro, kancelář č. 6

Zdeňka Horáková
administrativní pracovnice OSVZ a OSPOD
tel.: 417 545 241
e-mail: zdenka.horakova@varnsdorf.cz
budova: T. G. Masaryka 1838, 2. patro, kancelář č. 9

Mgr. Pavel Král
administrativní pracovník OSPOD
tel.: 417 545 237
e-mail: pavel.kral@varnsdorf.cz
budova: T. G. Masaryka 1838, 2. patro, kancelář č. 9

Mgr. Jana Křížová
zástupkyně vedoucího odboru, sociální právní ochrana dětí
tel.: 417 545 240
e-mail: jana.krizova@varnsdorf.cz
budova: T. G. Masaryka 1838, 1. patro, kancelář č. 20

Lucie Vojáčková
administrativní pracovník OSPOD
tel.: 417 545 232
e-mail: lucie.vojackova@varnsdorf.cz
budova: T. G. Masaryka 1838, 1. patro, kancelář č. 20

Bc. Ladislav Cvik
sociálně právní ochrana dětí
tel.: 417 545 242
e-mail: ladislav.cvik@varnsdorf.cz
budova: T. G. Masaryka 1838, 1. patro, kancelář č. 20

Bc. Václav Lacina
manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor
tel.: 417 545 234
e-mail: vaclav.lacina@varnsdorf.cz
budova: T. G. Masaryka 1838, přízemí, kancelář č. 49