Informace o bytech  v domech s pečovatelskou službou

Informace o bytech v domech s pečovatelskou službou

16. 5. 2007 - Ing. Lukáš Vébr
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy ohledně podmínek přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a mnohé informace našich občanů jsou nepřesné a zkreslené, oslovujeme Vás následným článkem a vysvětlením.

V současné době jsou ve Varnsdorfu v provozu dva domy s pečovatelskou službou. První z nich na adrese Lesní ul. č.p. 2970, kde je soustředěno i zázemí pečovatelské služby – t.zn. pečovatelek a vedoucí DPS. Zde je v pěti podlažích 75 bytů (garsoniér a bytů velikosti 1+1). Druhý dům s pečovatelskou službou se nachází na ul. Žitavská č.p. 3000 a ve třech poschodích se nachází 45 bytů. Tento dům s pečovatelskou službou byl zprovozněn v roce 2001 na základě smlouvy Města Varnsdorf a a.s. Velveta. Nyní je smlouva vypovězena a platnost smlouvy končí v červnu 2008.

V objektu bývalých kasáren na ul. Nemocniční se buduje 32 bytových jednotek pro seniory a zdravotně postižené občany. Kolaudace proběhne v měsíci dubnu 2007 a poté sem budou přemístěni dle zájmu obyvatelé z DPS ul. Žitavská a noví zájemci z terénu, tedy ze svých domácností.

Domy s pečovatelskou službou slouží k tomu, aby v nich byli soustředěni k trvalému pobytu senioři starší 65 let nebo i mladší plně invalidní občané, s trvalým bydlištěm ve Varnsdorfu, kteří potřebují pečovatelskou službu a tato nelze zajistit v současném bydlišti.

Neznamená to tedy, že každému občanu staršímu 65 let nebo plně invalidnímu občanu musí být automaticky přidělen byt v domě s pečovatelskou službou. Přidělování bytů v DPS nesupluje v žádném případě přidělování bytů obcí, to znamená, že neřeší nedostatek obecních bytů a bytovou situaci občanů.

V bytech zvláštního určení (DPS) nelze ubytovat seniory, případně zdravotně postižené občany, trvale upoutané na lůžko, trpícími psychickými poruchami, nesnášenlivé, s asociálním jednáním, alkoholiky a občany, kteří jsou schopni žít v dosavadním prostředí bez cizí pomoci.

Byty zvláštního určení (DPS) jsou byty, které jsou užívány na základě řádné nájemní smlouvy. Není zde poskytována komplexní péče, jak je tomu například v domech pro seniory, což je mylně očekáváno od neznalé veřejnosti.

Pečovatelská služba a veškeré služby jsou poskytovány na základě vzájemné smlouvy mezi klientem a poskytovatelem dle požadavků klienta a dle nabídky služeb a stanovených částek úhrad za služby dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., které byly schválené Radou města Varnsdorf.

Pečovatelská služba může být tedy zavedena jak v bytech v DPS tak v domácnosti žadatelů.

Naší snahou je umožnit seniorům co nejdéle žít v jejich v přirozeném prostředí (v jejich domácnostech) a k tomu přispívá zavedení pečovatelské služby. Informace o pečovatelské službě a její objednání lze zajistit přímo na telefonu 412 371 466 nebo osobně v domě s pečovatelskou službou ul. Lesní 2970.

I. Hermanová, OSVZ