Fronty na sociálním odboru

Fronty na sociálním odboru

18. 4. 2007 - Jan Louka, DiS.
Setkali jste se v letošním roce s davy lidí stojících v dlouhých frontách na sociálním odboru a nevíte proč?

Od 1.1.2007 začal platit nový zákon o pomoci v hmotné nouzi. Tento zákon zrušil řadu zákonů, dle kterých se vyplácely dávky sociálně potřebným občanům.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, případně se práci vyhýbá.

Měl by motivovat osoby s nedostatečnými příjmy k vlastní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb.

Dávky pomoci v hmotné nouzi si občané vyřizují na pověřených obecních úřadech, tj. na stejných úřadech, které do 31.12.2006 poskytovaly dávky sociální péče.

Zásadním způsobem se mění terminologie, kdy současné dávky sociální péče, či dávky sociální potřebnosti, či doplatky do životního minima (pod těmito pojmy je občané znají) se nově nazývají příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Dřívější jednorázové dávky se nově nazývají mimořádná okamžitá pomoc.

Významným způsobem se mění okruhy osob, jejichž příjmy se pro účely výše uvedených příspěvků musí posuzovat společně. Nově se musí společně posuzovat příjmy manželů, i když spolu např. 5let nežijí, dokud nepředloží pravomocný rozsudek o rozvodu manželství.

Rovněž se musí společně posuzovat rodiče a jejich nezaopatřené děti a nově i zletilé zaopatřené děti, které ještě nemají své životní partnery, pokud společně bydlí v domácnosti. Je zde uplatňována vzájemná vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi dle zákona o rodině, která platí i opačným způsobem od dětí k jejich rodičům, pokud se dostanou do stavu hmotné nouze. Vzájemné vyživovací povinnosti se nelze zříci, tuto může zrušit pouze soud. Tato povinnost sahá až k vnoučatům.

V řadě případů došlo k radikálnímu snížení dávek, či jejich úplnému odejmutí, ale určité skupiny obyvatel si touto změnou i polepšily.

Pracovnice odboru se všemi, kteří dosud dávky sociální péče pobírali, vyplňují tiskopisy jednotné na celém území ČR a tyto údaje pak zpracovávají. K přehodnocení všech dávek musí dojít v zákonem stanoveném přechodném období , které je stanovené do konce dubna t.r.

Pracovnice pracují s velikým nasazením i mimo pracovní dobu. Některé úřady přistoupily na přechodnou dobu k omezení počtu úředních dnů. Naše pracovnice zvládají vyřizování záležitostí občanů i bez těchto nepopulárních opatření v zákonem předepsaných lhůtách.

Tímto bych chtěla požádat veřejnost, které se tato problematika dotýká, o pochopení a rovněž, aby se k sobě v časových úsecích, kdy čekají na vyřízení jejich záležitostí, k sobě chovali lidsky, aby jejich vzájemné nevhodné chování nemuseli usměrňovat přivolaní strážníci MP.

Mgr.Jana Křížová

Zástupce vedoucího OSVZ