Děti z mateřské školky si přišly pohrát na sociálku

Děti z mateřské školky si přišly pohrát na sociálku

18. 8. 2015 - Ing. Lukáš Vébr
V rámci projektu Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) Varnsdorf byly dokončeny práce na zřízení pohovorové místnosti pro potřeby klientů OSPOD.

Vytvoření takovéto místnosti je nezbytné po přijetí povinných standardů kvality pro práci v OSPOD od r. 2013 pro všechny obce s rozšířenou působností.  Důvodem pro toto opatření je skutečnost, že vedení některých citlivých jednání, týkajících se nezletilých dětí, není v prostředí běžných kanceláří příliš vhodné a především u menších děti může vyvolat nežádoucí stresovou zátěž. Naším cílem tedy bylo vybudovat takové prostředí pro děti, ve kterém se budou cítit dobře. 

Financování projektu bylo pracovníky zdejšího úřadu zajištěno  prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR.  Obce, jež se o tento druh financování neucházely, musí v současné době řešit získání finančních prostředků z jiných zdrojů (z vlastních, z financí od donátorů, případně usilovat o podporu jiných projektů, jimiž by tyto výdaje finančně kryly).

Projektový tým ve spolupráci s pracovníky OSPOD zdejšího úřadu pozval v měsíci červnu t.r.  na návštěvu nově zbudované místnosti děti z MŠ Čtyřlístek Varnsdorf. Spolu s dětmi pozvání přijala paní ředitelka a paní učitelky. Záměrem společného setkání bylo ověření,  zda-li bude vytvořená místnost plně vyhovovat potřebám dětských klientů.

Děti u nás strávily jedno dopoledne, kdy si zde pohrály a tvořily dárkové  předměty. Celé setkání se neslo v příjemné a velmi pohodové atmosféře.  Do tvůrčí činnosti se spolu s dětmi zapojily také paní učitelky a pracovníci OSPODu.  Dle ohlasu dětí i dospělých na tuto návštěvu lze usuzovat, že místnost je pro potřeby dětských klientů zcela uzpůsobena a je možno ji začít využívat v praxi. Celkově bylo setkání milé a vzájemně obohacující pro všechny zúčastněné.

Za OSPOD Jana Křížová  a Lenka Dlasková