Zápisy do mateřských škol 2007/2008

Zápisy do mateřských škol 2007/2008

29. 3. 2007 - Ing. Lukáš Vébr

V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL
stanovují termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO OBDOBÍ OD 1. 9. 2007 DO 31. 8. 2008
na

ČTVRTEK 26. DUBNA 2007
od 10 do 16 hodin

Žádosti se podávají ve všech mateřských školách. O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy.
Rodiče předloží spolu se žádostí rodný list dítěte.

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace

Současně proběhne podávání žádostí o přijetí dětí se zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, tělesné, mentální postižení, vývojové poruchy chování) do speciálních tříd v těchto mateřských školách:

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace

UPOZORNĚNÍ!
Vzhledem k tomu, že kapacita MŠ je omezena, je ve vlastním zájmu rodičů podat žádost v daném termínu.