Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

6. 1. 2014 - Ing. Lukáš Vébr
Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují po dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do 1. ročníku základních škol,

který se koná ve středu 5. února 2014 od 14 do 18 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2014 šesti let.

Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.

Zápis bude prováděn v těchto základních školách:
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace,
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace,
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace,
Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace - pouze pracoviště Východní 1602,
Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace (zápis do přípravné třídy proběhne v dubnu 2014).

Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, T. G. Masaryka 1804 proběhne zápis do 1. třídy a třídy přípravného stupně od 14 do 16 hodin.

Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz

Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.