Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol

8. 3. 2011 - Ing. Lukáš Vébr
Ředitelky mateřských škol stanovují termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro období 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 na čtvrtek 14. dubna 2011 od 10 do 16 hodin.

 V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)


ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL
stanovují termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO OBDOBÍ OD 1. 9. 2011 DO 31. 8. 2012
na

ČTVRTEK 14. DUBNA 2011
od 10 do 16 hodin

Žádosti se podávají ve všech mateřských školách. 
O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy.

Rodiče předloží spolu se žádostí rodný list dítěte.

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812

Současně proběhne podávání žádostí o přijetí dětí se zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, tělesné, mentální postižení, vývojové poruchy chování) do speciálních tříd v těchto mateřských školách:

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024

Ve stejném termínu proběhne od 14 do 16 hodin zápis do přípravné třídy v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700.