Zápis do mateřských škol 2014

Zápis do mateřských škol 2014

25. 4. 2014 - Ing. Lukáš Vébr
Informace k přijetí žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ředitelé mateřských škol po dohodě se zřizovatelem stanovují termín pro

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

pro následující školní rok 2014/2015 na čtvrtek 15. května 2014 od 13 do 16 hodin.


 

Ve stejném termínu proběhne zápis do přípravné třídy v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace.

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace.

 

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ se podávají ve všech mateřských školách. O přijetí rozhodne ředitel školy.

Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v příslušné mateřské škole, na odboru školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.varnsdorf.cz – odbory, formuláře, odbor školství, kultury a tělovýchovy.