Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

28. 3. 2013 - Ing. Lukáš Vébr
Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání.
POZOR, původně oznámený termín (16. duben) se mění na 17. dubna.

V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL

po dohodě se zřizovatelem stanovují termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

na STŘEDU 17. DUBNA 2013 od 10 do 16 hodin.

Žádosti se podávají ve všech mateřských školách. O přijetí dítěte rozhodne ředitel školy.

Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí rodný list dítěte.

 

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace.


Současně proběhne podávání žádostí o přijetí dětí se zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, tělesné, mentální postižení, vývojové poruchy chování) do speciálních tříd v těchto mateřských školách:

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace.


Ve stejném termínu proběhne od 14 do 16 hodin zápis do přípravné třídy v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici na příslušné mateřské škole, na odboru školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě zde:

http://www.varnsdorf.cz/cz/urad/formulare/formulare-oskt.html