Zápis dětí do 1. ročníku základních škol

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol

6. 1. 2011 - Ing. Lukáš Vébr
Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují termín zápisu dětí do 1. ročníku základních škol, který proběhne ve středu 2. února 2011 od 14 do 18 hodin.

Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují termín zápisu dětí do 1. ročníku základních škol, který proběhne ve středu 2. února 2011 od 14 do 18 hodin.

  • K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2011 šesti let.
  • Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.

Zápis bude prováděn v těchto základních školách

  • ZŠ Bratislavská
  • ZŠ Edisonova
  • ZŠ náměstí E. Beneše
  • ZŠ Seifertova – pouze pracoviště Východní
  • Interaktivní ZŠ Karlova (zápis do přípravné třídy proběhne v dubnu 2011)

Rodiče předloží u zápisu tyto doklady

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz

Zápis na každé škole je předběžný, o zařazení žáka rozhodne ředitel školy.

Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Ve Speciální základní škole, T. G. Masaryka 1804, proběhne zápis do 1. třídy a do třídy přípravného stupně (pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem - Zákon 561/2004 Sb., § 48a) od 14 do 16 hodin.

 

Bližší informace Vám podá ředitel (-ka) školy, do které se dítě přihlásí k zápisu.