Zápis dětí do 1. ročníku základních škol

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol

13. 1. 2010 - Ing. Lukáš Vébr

letos proběhne ve všech základních školách
ve Varnsdorfu

ve středu dne 3. února 2010
od 14 do 18 hodin

· K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou k letošnímu 31. srpnu věku šesti let.
· U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
· Zápis na každé škole je předběžný. O zařazení žáka rozhodne ředitel školy.
· V případě, že se do některé školy dostaví více dětí, než je kapacita otevíraných tříd, bude rozhodnuto o zařazení žáka na jinou školu v souladu se školským zákonem a vyhláškou města o školských obvodech.

Zápis se uskuteční v těchto školách:
ZŠ Bratislavská
ZŠ Edisonova
ZŠ Náměstí E. Beneše
ZŠ Seifertova – zápis proběhne pouze na pracovišti v ul. Východní
IZŠ Karlova – zápis proběhne do 1. třídy a přípravné třídy

VeSpeciální základní škole T. G. Masaryka 1804 proběhne zápis
do 1. třídy a přípravné třídy
od 14 do 16 hodin

· Děti narozené od 1. září do 31. prosince 2004 budou zapsány na žádost rodičů předběžně. O jejich přijetí bude rozhodnuto dodatečně.
· I ve školním roce 2010/2011 se počítá s přijímáním dětí do speciální třídy s upraveným vzdělávacím programem v ZŠ Bratislavská.

Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu