Zápis dětí do 1. ročníku základních škol

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol

12. 1. 2009 - Ing. Lukáš Vébr
letos proběhne ve všech základních školách ve Varnsdorfu ve středu dne 4. února 2009 od 14 do 18 hodin

· K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou k letošnímu 31. srpnu věku šesti let.
· U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
· Zápis na každé škole je předběžný. O zařazení žáka rozhodne ředitel školy.
· V případě, že se do některé školy dostaví více dětí, než je kapacita otevíraných tříd, bude rozhodnuto o zařazení žáka na jinou školu v souladu se školským zákonem a vyhláškou města o školských obvodech.

Zápis se uskuteční v těchto školách:
ZŠ Bratislavská
ZŠ Edisonova
ZŠ Náměstí E. Beneše
ZŠ Seifertova – zápis proběhne pouze na pracovišti v ul. Východní
ZŠ Karlova

· Děti narozené od 1. září do 31. prosince 2003 budou zapsány na žádost rodičů předběžně. O jejich přijetí bude rozhodnuto dodatečně.
· I ve školním roce 2009/2010 se počítá s přijímáním dětí do speciální třídy s upraveným vzdělávacím programem v ZŠ Bratislavská.