Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf

26.04.2013
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace.

Město Varnsdorf v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf,

Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace

Požadavky:

• vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné střední vzdělání (v oblasti stravování a gastronomie výhodou),

• minimální praxe v oboru 5 let (praxe vedoucího pracovníka výhodou),

• znalost problematiky řízení školského stravovacího zařízení a hygienických předpisů,

• občanská a morální bezúhonnost,

• organizační a řídící schopnosti,

• zdravotní způsobilost.

Náležitosti přihlášky:

• přihláška ke konkurznímu řízení,

• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

• doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,

• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školní jídelny (ne starší 2 měsíců),

• výpis z Evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

• stručné zdůvodnění zájmů uchazeče o nabízené místo, jeho představy a záměry o svém budoucím působení (max. rozsah 2 strany A4).

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,

• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971).

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školského zařízení vlastnoručně podepište.

Předpokládaný termín nástupu: 01.08.2013

Termín podání přihlášek: 20. květen 2013 (o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ).

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

nebo předejte osobně na podatelnu MěÚ v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na Školní jídelnu Varnsdorf“.

Varnsdorf 25.04.2013
Martin Louka v. r.
starosta města