Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf

Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf

26. 4. 2013 - Ing. Lukáš Vébr
Město Varnsdorf oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace.

Město Varnsdorf v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf,

Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace

Požadavky:

• vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné střední vzdělání (v oblasti stravování a gastronomie výhodou),

• minimální praxe v oboru 5 let (praxe vedoucího pracovníka výhodou),

• znalost problematiky řízení školského stravovacího zařízení a hygienických předpisů,

• občanská a morální bezúhonnost,

• organizační a řídící schopnosti,

• zdravotní způsobilost.

Náležitosti přihlášky:

• přihláška ke konkurznímu řízení,

• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

• doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,

• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školní jídelny (ne starší 2 měsíců),

• výpis z Evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

• stručné zdůvodnění zájmů uchazeče o nabízené místo, jeho představy a záměry o svém budoucím působení (max. rozsah 2 strany A4).

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,

• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971).

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školského zařízení vlastnoručně podepište.

Předpokládaný termín nástupu: 01.08.2013

Termín podání přihlášek: 20. květen 2013 (o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ).

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

nebo předejte osobně na podatelnu MěÚ v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na Školní jídelnu Varnsdorf“.

Varnsdorf 25.04.2013
Martin Louka v. r.
starosta města