Výběrové řízení

Výběrové řízení

8. 2. 2011 - Ing. Lukáš Vébr
Město Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf.

Město Varnsdorf


na základě usnesení RM č. 11/2011/1  ze dne 13. 1. 2011 vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf
na období 2011-2014

Požadavky na uchazeče:
• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání humanitního směru
• příslušná znalost legislativy týkající se oblasti kultury, příspěvkových organizací a obce
• občanská a morální bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• organizační a řídící schopnosti
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B

Výhodou uchazeče je:
• vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti, flexibilita, samostatnost, organizační schopnosti (zkušenosti s organizováním kulturních akcí)
• zkušenosti v řízení příspěvkové organizace
• znalost cizích jazyků
• orientace v oblastech dotační politiky státu, EU a dalších subjektů

Náležitosti přihlášky:
• přihláška k výběrovému řízení
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
• doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
strukturovaný životopis
• koncepce rozvoje kulturního zařízení v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší 2 měsíců)
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

Předpokládaný nástup do funkce 1. 4. 2011
Termín podání přihlášek: 14. 2. 2011
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:

Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
nebo předejte v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Varnsdorf.

Na obálce uveďte „NEOTVÍRAT - KONKURZ -  MD“.

Varnsdorf 13. 1. 2011                                       Martin Louka              
                                                                    starosta města