Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

12. 3. 2012 - Ing. Lukáš Vébr
V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelé mateřských škol stanovují termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na čtvrtek 19. dubna 2012 od 10 do 16 hodin.

V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

ŘEDITELÉ MATEŘSKÝCH ŠKOL

stanovují termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO OBDOBÍ OD 1. 9. 2012 DO 31. 8. 2013

na

ČTVRTEK 19. DUBNA 2012

od 10 do 16 hodin.

Žádosti se podávají ve všech mateřských školách. O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy.

Rodiče předloží spolu se žádostí rodný list dítěte.

 

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471,
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428,
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617,
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180,
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024,
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757,
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994.

Současně proběhne podávání žádostí o přijetí dětí se zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, tělesné, mentální postižení, vývojové poruchy chování) do speciálních tříd v těchto mateřských školách:

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428,
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024.

Ve stejném termínu proběhne od 14 do 16 hodin zápis do přípravné třídy v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700.