Letní provoz mateřských škol ve Varnsdorfu

Letní provoz mateřských škol ve Varnsdorfu

20. 5. 2014 - Ing. Lukáš Vébr
Stejně jako v loňském roce mateřské školy ve Varnsdorfu zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Největší zájem o místa ve školkách v průběhu letních prázdnin je v prvních dvou týdnech v červenci a pak v měsíci srpnu.

Vyhláška č. 43/2006, Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o  předškolním vzdělávání v § 3 stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Dle novely školského zákona č. 472/2011 Sb.  lze v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole.

V průběhu prázdnin budou provoz zajišťovat mateřské školy takto:

 

datum název zařízení
14.7. - 25.7.2014  Mateřská škola Seifertova, Varnsdorf
Mateřská škola Poštovní, Varnsdorf
Mateřská škola Národní, Varnsdorf
14.7. - 25.7.2014 Mateřská škola Nezvalova, Varnsdorf
28.7. - 22.8.2014   Mateřská škola T.G.M., Varnsdorf
11.8. - 22.8.2014   Mateřská škola Nezvalova, Varnsdorf
25.8. - 29.8.2014  již budou v provozu všechny kmenové mateřské školy


Mgr. Naděžda Vaňharová, vedoucí OŠKT