Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele Školní jídelny

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele Školní jídelny

12. 6. 2012 - Ing. Lukáš Vébr
Město Varnsdorf oznamuje vyhlášení konkurzníjo řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821.

Město Varnsdorf v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisí OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín

Požadavky:

 • minimálně střední vzdělání (v oblasti stravování a gastronomie výhodou),
 • praxe v oboru (praxe vedoucího pracovníka),
 • znalost problematiky řízení školského stravovacího zařízení a hygienických předpisů,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • organizační a řídící schopnosti.

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška ke konkurznímu řízení,
 • ověřené kopie dokladů o  nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný životopis,
 • lékařské potvrzení o  způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele školní jídelny (ne starší 3 měsíců),
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • stručné zdůvodnění zájmů uchazeče o nabízené místo, jeho představy a záměry o svém budoucím působení (max. rozsah 2 strany A4).


Předpokládaný termín nástupu: 01.08.2012
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školského zařízení vlastnoručně podepište.

Podání přihlášek osobně nebo poštou nejpozději do 27.06.2012 do 12.00 hod. na adresu:

Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na ŠJ Edisonova.

Ve Varnsdorfu 07.06.2012                                       Martin Louka
                                                                                starosta města