Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf

Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf

7. 12. 2016 - Tomáš Secký, DiS.
Informace o poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Varnsdorf v oblasti sportu. Termín podání žádostí pro rok 2018 je do 16. února 2018.

Dne 26. listopadu 2015 byla Zastupitelstvem města Varnsdorf schválena Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf. V tomto dokumentu jsou shrnuty formy a způsoby podpory sportu, včetně podmínek, za jakých je možné přidělovat neinvestiční dotaci v jednotlivých oblastech sportu a na sportovní aktivity ve městě Varnsdorf. Účinnost dokumentu je od 01.01.2016
Žadatelé o neinvestiční dotaci pro rok 2018 mohou podat své žádosti do 16. února na předepsaném formuláři osobně na podatelnu MěÚ na náměstí E. Beneše nebo poštou.

S případnými dotazy se žadatelé mohou obracet na oddělení školství, kultury a tělovýchovy.

Dokumenty:

Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf - PDF
žádost na ČINNOST - DOC, PDF
žádost na NADSTANDARD - DOC, PDF
vyúčtování ČINNOST - DOC, PDF
vyúčtování NADSTANDARD - DOC, PDF