Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf

Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf

4. 3. 2013 - Ing. Lukáš Vébr
Informace o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Varnsdorf v oblasti sportu pro rok 2013.

Pravidla pro poskytování finanční podpory výkonnostním sportovním oddílům ve městě Varnsdorf jsou stanovena v dokumentu Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na rok 2013.

Ke stažení je zde předepsaný formulář žádosti a také povinná příloha žádosti – seznam členů oddílu. Další povinné přílohy vyplývají ze žádosti o podporu.

Žadatelé o příspěvek mohou podat své žádosti do 15.3.2013 osobně na podatelnu MěÚ na náměstí E. Beneše nebo poštou. S dotazy k vyplňování žádostí a dokládání povinných příloh se můžete obracet na odbor školství, kultury a tělovýchovy.

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF ke stažení ve formátu *.pdf

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v rámci podpory výkonnostních sportů ve městě Varnsdorf pro rok 2013: