Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2020

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2020

9. 12. 2019 - Ing. Lukáš Vébr
Dovolujeme si informovat občany města Varnsdorf, že 01.01.2020 nabývá účinnosti nová obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů.

Změny jsou v rozšíření osvobození od poplatku o držitele průkazu ZTP, kategorie držitelů psa, kteří jsou poživatelé důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů byla nahrazena skupinou nazvanou osoby starší 65 let. Nemění se výše ani splatnost poplatku ze psů.

Sazba poplatku činí za kalendářní rok za každého psa:

a)

ze psa, chovaného v domě s nejvýše 3 byty

      

200 Kč

b)

ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

 

200 Kč

c)

z jiného psa než uvedeného pod písm. a) nebo b)

 

800 Kč

Pro rok 2020 je poplatek splatný 31.03.2020.

Poplatek lze zaplatit:

a) na pokladně Městského úřadu Varnsdorf v hotovosti nebo platební kartou,
b) složenkou typu A směrovanou na č. ú. 19-921 388 329/0800 pod přiděleným var. symbolem,
c) bankovním převodem na č. ú. 19-921 388 329/0800 pod přiděleným var. symbolem.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se e-mailem (zuzana.hruskova@varnsdorf.cz) nebo telefonicky (417 545 115) na paní Zuzanu Hruškovou.