Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2018

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2018

22. 2. 2018 - Tomáš Secký, DiS.
Informace týkající se poplatku ze psů pro kalendářní rok 2018.

Dovolujeme si upozornit občany města Varnsdorf na splatnost poplatku ze psů pro rok 2018, který je splatný 31.03.2018.

Sazba poplatku činí za kalendářní rok: za každého psa

a)

ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v domě
s nejvýše jedním, dvěma nebo třemi byty

200 Kč

b)

ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v jiném domě
než uvedeném pod písm. a)

800 Kč

c)

ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu, a takový držitel má trvalý pobyt v jiném domě než uvedeném pod písm. a)

200 Kč

Poplatek lze zaplatit:

a) na pokladně Městského úřadu Varnsdorf v hotovosti nebo platební kartou
b) složenkou typu A směrovanou na č. ú. 19-921 388 329/0800 pod přiděleným var. symbolem,
c) bankovním převodem na č. ú. 19-921 388 329/0800 pod přiděleným var. symbolem.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se e-mailem ( zuzana.hruskova@varnsdorf.cz) nebo telefonicky
(417 545 115) na paní Hruškovou.