Efektivní veřejnou správou ke konkurenceschopnosti

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost

 

Informace o projektu

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002905
Stav Projekt ve fyzické realizaci

Realizace projektu

Předpokládané datum zahájení 01.03.2017
Předpokládané datum ukončení 28.02.2019
Předpokládaná doba trvání 24 měsíců
Skutečné datum zahájení 01.03.2017

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé náklady 3 884 175,60 Kč (100 %)
Dotace

3 689 966,81 Kč (95 %)

Vlastní financování 194 208,79 Kč (5 %)

Anotace projektu

Projekt implementuje na Městský úřad Varnsdorf opatření Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR a Strategie Smart Administration, zlepšuje podmínky pro každodenní plnění náročné role obce s rozšířenou působností v izolované pohraniční oblasti a posiluje kompetenci městského úřadu úspěšně realizovat "Program rozvoje města Varnsdorf na období 2015 - 2020", a to zaváděním nástrojů kvality a rozvoje RLZ. Zvýšením efektivity služeb veřejné správy na Varnsdorfsku projekt přispěje i ke zlepšení života zdejších občanů.

Analytické a strategické dokumenty (vč. evaluačních):
1. 1. Akční plán zlepšování MěÚ Varnsdorf
2. 1. Sebehodnotící zpráva Varnsdorf
3. 2. Akční plán zlepšování MěÚ Varnsdorf
4. 2. Sebehodnotící zpráva Varnsdorf
5. Standard personalistky
6. Varnsdorf strategie ŘLZ
7. Dotazník do závěrečné MZ