Strategické dokumenty

Program rozvoje města Varnsdorf na období 2015–2020
Zastupitelstvo města Varnsdorf schválilo program rozvoje města dne 25.06.2015.

Strategický plán rozvoje města Varnsdorf na období 2007-2013
Zastupitelstvo města schválilo strategický plán dne 29.11.2007.

Strategický rozvojový dokument mikroregionu Tolštejn na období 2007-2013 
Zásobníky projektů jsou v samostatné příloze ZDE

Strategický plán Leader Místní akční skupiny Šluknovsko, o.s. na období 2007-2013  
Program Leader je součástí nového Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (jako samostatná prioritní osa IV.). Čerpání dotačních zdrojů z tohoto programu je možné prostřednictvím Místních akčních skupin, jejich místních rozvojových strategií a stanovených oblastí podpory, tzv. Fischí. Díky iniciativě Leader se přesouvá rozhodování o finančních prostředcích z centra do regionů. Lidé, kteří zde žijí, dokáží nejlépe nastavit vlastní programy pro dané území a vybrat i nejlepší projekty. Právě v tom je jedinečnost metody Leader. Více informací o PRV – LEADER na 
www.szif.cz.

Území Místní akční skupiny Šluknovsko, o.s. (dále jen MAS) zahrnuje oblast Šluknovského výběžku (všechny obce a města Šluknovského výběžku). Zastupitelstvo města souhlasilo ze zařazením do území působnosti MAS Šluknovsko a vzalo na vědomí strategický plán dne 27. března 2008.