Komise pro posuzování veřejných zakázek

Ing. František Hricz, předseda
Eva Kunčarová, tajemník
tel.: 417 545 189, e-mail:
Zbyněk Přibyl
Roman Roubíček
Ing. Milan Němec
Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková
Josef Hambálek
Ing. Pavel Tesař