Komise pro kulturu a cestovní ruch

Mgr. Josef Rybánský, předseda
Jiřina Trebatická, tajemník
tel.: 417 545 142, e-mail: jirina.trebaticka@varnsdorf.cz
Mgr. Kateřina Kovářová
Miloš Kostlán
Ing. Ilona Martinovská
PhDr. Martin Musílek
ThMgr. Roland Solloch
Jiří Sucharda