Bytová a sociální komise

Jan Šimek, předseda
Irena Hrabáková, tajemník
tel.: 417 545 185, e-mail:
Bc. Iva Farová
Mgr. Tereza Pecháčková
Miluše Gabrielová
Milada Černá
Bc. Renata Riedelová, DiS.
Hana Školníková