Usnesení z XXXVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

9. 2. 2006 - Ing. Lukáš Vébr

které se konalo dne 9. 2. 2006 od 15:00 hodin ve Studentském centru Střelnice

 

Schválený program:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny
2. Závěr1. Převody majetku města
Usnesení č. 8/2006
1.01 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 46/2005/12 ze dne 24. 11. 2005 a to tak, že kupní cena bude splatná do 28. 2. 2006.


2. Závěr