Usnesení z XXXVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

15. 8. 2014 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXXVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 14.08.2014 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2014 
3.02 Městské divadlo Varnsdorf – žádost o prodloužení termínu splatnosti návratné finanční výpomoci
3.03 Souhlas zřizovatele s finančním partnerstvím PO v projektu financovaném z OP-VK
3.04 Výzva MŠMT k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol
3.05 Nabídka převodu pozemku městu formou daru od Ústeckého kraje
4. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2014 
Usnesení č. 72/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2014 dle předloženého návrhu.

3.02 Městské divadlo Varnsdorf – žádost o prodloužení termínu splatnosti návratné finanční výpomoci
Usnesení č. 73/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Městskému divadlu PO prodloužení termínu vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci do 30.09.2014.


3.03 Souhlas zřizovatele s finančním partnerstvím PO v projektu financovaném z OP-VK
Usnesení č. 74/2014/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo udělit souhlas zřizovatele s finančním partnerstvím PO Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín se společností ATTEST, s. r. o. v projektu financovaném z OP-VK.

a dále

Usnesení č. 74/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo udělit souhlas zřizovatele s finančním partnerstvím PO Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín s Univerzitou J.E.P. Ústí nad Labem v projektu financovaném z OP-VK.

a dále

Usnesení č. 74/2014/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo udělit souhlas zřizovatele s finančním partnerstvím PO Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín s Centrem dohody s. r. o. Praha v projektu financovaném z OP-VK.

3.04 Výzva MŠMT k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol
Usnesení č. 75/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání projektového záměru rozvoje vzdělávání v PO Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín a ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín k výzvě MŠMT k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol.

3.05 Nabídka převodu pozemku městu formou daru od Ústeckého kraje
Usnesení č. 76/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt bezúplatně formou daru z majetku Ústeckého kraje do vlastnictví města pozemek p. č. 8176 – ostatní plocha o výměře 1.542 m2 v k. ú. Varnsdorf.

 

 

4. Závěr

 

 

MARTIN LOUKA                                                                    KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                     místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: