Usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

6. 12. 2005 - Petra Vojtěchová

které se konalo dne 6. 12. 2005 od 15:00 hod. v klubovně č. 13 Studentského centra Střelnice

 

Zastupitelstvo města projednalo:
1. Finanční záležitosti
a) Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2005

 

Usnesení č. 145/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit:

1. Rozpočtové opatření č. 10 dle předloženého návrhu.