Usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

20. 6. 2018 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 20.09.2018 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání  

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 a části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 6889/2 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 6898 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 2426/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej budovy bez č. p. na p. p. č. 30/14 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 5280 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na nabytí p. p. č. 2697 s domem č. p. 1151, p. p. č. 2695/2, p. p. č. 2698 a p. p. č. 2734 vše v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na nabytí p. p. č. 2666/2 s domem č. p. 3147 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na nabytí pozemků pod garážemi v ul. Východní ve Varnsdorfu
1.12 Nabídka odkupu p. p. č. 7957 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města            
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 
3.01 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2017
3.02 Přijetí neinvestiční dotace a spolufinancování projektu „Lední školička bruslení 2018“
3.03 Petice za zachování lávky přes železniční trať
3.04 Zpráva o hospodaření REGIA a. s. za rok 2017
3.05 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2017
3.06 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2017
4. Finanční záležitosti  
4.01 Odpis pohledávek
4.02 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2018
4.03 Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2018
4.04 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2018
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr     

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 a části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 74/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/57 – ostatní plocha o výměře 817 m2 (dle GP č. 3722-36/2007 část označena jako p. p. č. 4306/145) a část p. p. č. 4306/53 – ostatní plocha o výměře 37 m2 (dle GP č. 5840-119/2018 část označena jako díl „a“) v k. ú. Varnsdorf paní A. K. za kupní cenu 85.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 75/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/53 – ostatní plocha o výměře 69 m2 (dle GP č. 5840-119/2018 část označena jako p. p. č. 4306/189) v k. ú. Varnsdorf paní V. J. za kupní cenu 6.900 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 76/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/53 – ostatní plocha o výměře 105 m2 (dle GP č. 5840-119/2018 část označena jako p. p. č. 4306/188) v k. ú. Varnsdorf panu M. S. za kupní cenu 10.500 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 6889/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 77/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6889/2 – trvalý travní porost o výměře 1.102 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům P. a E. P. za kupní cenu 110.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 6898 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 78/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6898 – trvalý travní porost o výměře 951 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. B. a paní M. K. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 95.100 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 2426/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 79/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2426/1 – ostatní plocha o výměře 16 m2 (dle GP č. 5352-80/2017 část označena jako p. p. č. 2426/25) v k. ú. Varnsdorf paní R. M. za kupní cenu 3.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.07 Návrh na prodej budovy bez č. p. na p. p. č. 30/14 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 80/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést budovu bez č. p. na p. p. č. 30/14 v k. ú. Varnsdorf za cenu 1 Kč panu M. M. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 5280 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 81/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví část p. p. č. 5280 – zahrada o výměře 29 m2 (dle GP č. 5841-118/2018 část označena jako p. p. č. 5280/1) v k. ú. Varnsdorf od manželů M. a R. M. za kupní cenu 5.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.09 Návrh na nabytí p. p. č. 2697 s domem č. p. 1151, p. p. č. 2695/2, p. p. č. 2698 a p. p. č. 2734 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 82/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 2697  - zastavěná plocha o výměře 660 m2 s domem č. p. 1151, p. p. č. 2695/2 – zastavěná plocha o výměře 1.108 m2, p. p. č. 2698 – zahrada o výměře 342 m2 a p. p. č. 2734 – zastavěná plocha o výměře 14 m2 vše v k. ú. Varnsdorf od společnosti LUMINES TEMPLE a. s., IČ 27268578 za kupní cenu 350.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.10 Návrh na nabytí p. p. č. 2666/2 s domem č. p. 3147 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 83/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 2666/2 - zastavěná plocha o výměře 1.294 m2 s domem č. p. 3147 v k. ú. Varnsdorf od společnosti LUMINES TEMPLE a. s., IČ 27268578 za kupní cenu 450.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.11 Návrh na nabytí pozemků pod garážemi v ul. Východní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 84/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví nemovitosti v k. ú. Varnsdorf

 • p. p. č. 1519/66 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 od paní M. M. za kupní cenu 5.000 Kč
 • p. p. č. 1519/67 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 od pana L. S. za kupní cenu 5.000 Kč
 • p. p. č. 1519/68 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 od M. a N. N. za kupní cenu 4.800 Kč
 • p. p. č. 1519/69 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 od pana R. M. za kupní cenu 5.000 Kč
 • p. p. č. 1519/74 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 od paní J. T. za kupní cenu 4.800 Kč
 • p. p. č. 1519/75 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 od pana J. D. za kupní cenu 4.800 Kč
 • p. p. č. 1519/76 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 od manželů Ing. R. a Ing. E. B. za kupní cenu 4.800 Kč
 • p. p. č. 1519/77 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 od paní D. P. za kupní cenu 4.800 Kč
 • p. p. č. 1519/78 - zastavěná plocha o výměře 23 m2 od manželů P. a U. P. za kupní cenu 4.600 Kč
 • p. p. č. 1519/79 - zastavěná plocha o výměře 23 m2 od manželů Ing. M. a A. T. za kupní cenu 4.600 Kč
 • p. p. č. 1519/82 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 od R. a R. Š. za kupní cenu 4.800 Kč
 • p. p. č. 1519/83 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 od pana D. K. za kupní cenu 4.800 Kč
 • p. p. č. 1519/84 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 od pana B. H. za kupní cenu 4.800 Kč
 • p. p. č. 1519/85 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 od manželů M. a L. K. za kupní cenu 5.000 Kč
 • p. p. č. 1519/86 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 od manželů V. a J. B. za kupní cenu 4.800 Kč
 • p. p. č. 1519/87 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 od pana M. F. za kupní cenu 4.800 Kč
 • p. p. č. 1519/90 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 od manželů P. a M. N. za kupní cenu 5.000 Kč
 • p. p. č. 1519/91 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 od paní M. B. za kupní cenu 5.000 Kč
 • p. p. č. 1519/92 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 od pana L. K. za kupní cenu 4.800 Kč
 • p. p. č. 1519/94 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 od manželů Z. a M. K. za kupní cenu 4.800 Kč.

Kupní ceny budou splatné v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.12 Nabídka odkupu p. p. č. 7957 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 85/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenabýt do vlastnictví p. p. č. 7957  - ostatní plochu, komunikaci v k. ú. Varnsdorf.

1.13 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města
Usnesení č. 86/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání pozemku p. č. 5479/1 – zahrada o výměře 2.129 m2 v k. ú. Varnsdorf k hospodaření příspěvkové organizaci Interaktivní základní škola, Karlova 1700, Varnsdorf.

2. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2017
Usnesení č. 87/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2017.

3.02 Přijetí neinvestiční dotace a spolufinancování projektu „Lední školička bruslení 2018“
Usnesení č. 88/2018/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s přijetím neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt „Lední školička bruslení 2018“ ve výši 100.000 Kč do rozpočtu města Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 88/2018/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se spolufinancováním projektu „Lední školička bruslení 2018“ ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města Varnsdorf v roce 2018.

3.03 Petice za zachování lávky přes železniční trať
Usnesení č. 89/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Petici občanů za zachování lávky přes železniční trať ze dne 15.08.2018.

3.04 Zpráva o hospodaření REGIA a. s. za rok 2017
Usnesení č. 90/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o hospodaření REGIA a. s. za rok 2017.

3.05 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2017
Usnesení č. 91/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2017.

3.06 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2017
Usnesení č. 92/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2017.

4. Finanční záležitosti

4.01 Odpis pohledávek
Usnesení č. 93/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat pohledávky na dlužném nájemném a službách spojených s užíváním bytu dle předloženého návrhu.

4.02 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2018
Usnesení č. 94/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 13 na rok 2018 dle předloženého návrhu.

4.03 Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2018
(Návrh usnesení nebyl schválen.) (výsledky hlasování)

4.04 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2018
Usnesení č. 95/2018/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2018“ s jeho přílohami dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 95/2018/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Plnění příjmů a výdajů k 31.08.2018“.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

Usnesení č. 96/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit Kontrolnímu výboru prověřit výběrová řízení, smlouvy o nájmu a finanční plnění spojené s pořízením a nájmem měřících zařízení ve městě Varnsdorf.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 97/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta města

Předseda návrhové komise: PharmDr. Jindřich Šmíd