Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 3. 2021 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 25. března 2021 od 15:00 hod. na Lidové zahradě

Program jednání:  
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 6877, části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6884 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 6873, části p. p. č. 6874, části p. p. č. 6875 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 6877, části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 6873, části p. p. č. 6874, části p. p. č. 6875 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 3434, p. p. č. 3433/2 a p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na zrušení usnesení a následný prodej části p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 6265 a části p. p. č. 6264 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53, části p. p. č. 4306/1 a části p. p. č. 4306/63 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 5342/16 a části p. p. č. 5342/17 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 2362/1 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej p. p. č. 4699/63 v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
1.19 Návrh na směnu části p. p. č. 7777, části p. p. č. 1165/1, část p. p. č. 1148/2 a p. p. č. 1165/8 za část p. p. č. 7830/4, část p. p. č. 7763/6 a část p. p. č. 7754 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na nabytí části p. p. č. 1669, části p. p. č. 1667 a části p. p. č. 1668/1 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na nabytí domu č. p. 1476 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na nabytí p. p. č. 5405 a p. p. č. 2670 v k. ú. Varnsdorf
1.23 Návrh na zrušení usnesení
1.24 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2021 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.02 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2020
3.03 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Varnsdorf
4. Finanční záležitosti  
4.01 Smlouvy na užívání sportovišť REGIA, a. s.
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 6877, části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6884 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 25/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6877 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 20 m2, část p. p. č. 6882 – travní porost o výměře 48 m2, část p. p. č. 6883 – orná půda o výměře 1.513 m2 a část p. p. č. 6884 – travní porost o výměře 24 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6169-281/2020 části označeny jako p. p. č. 6877/2 a p. p. č. 6883) panu K. W. za kupní cenu 160.500 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 6873, části p. p. č. 6874, části p. p. č. 6875 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 26/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6873 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 107 m2, část p. p. č. 6874 – travní porost o výměře 506 m2, část 6875 – travní porost o výměře 9 m2 a část p. p. č. 6878 o výměře 57 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6169-281/2020 části označeny jako p. p. č. 6873/5 a p. p. č. 6874) manželům O. L. a V. L. S. za kupní cenu 67.900 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 27/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6878 – travní porost o výměře 1.329 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6169-281/2020 část označena jako p. p. č. 6878/2) manželům M. a N. J. za kupní cenu 132.900 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 6877, části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 28/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6877 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 135 m2, část p. p. č. 6882 – travní porost o výměře 118 m2, část p. p. č. 6883 – travní porost o výměře 173 m2 a část p. p. č. 6878 o výměře 1.153 m2 k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6169-281/2020 části označeny jako p. p. č. 6877/1 a p. p. č. 6878/3) manželům P. a M. R. za kupní cenu 157.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 29/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6882 – travní porost o výměře 114 m2, část p. p. č. 6883 – travní porost o výměře 415 m2 a část p. p. č. 6878 – travní porost o výměře 1.275 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6169-281/2020 části označeny jako p. p. č. 6882) paní M. K. za kupní cenu 180.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 30/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6878 – travní porost o výměře 1.445 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6169-281/2020 část označena jako p. p. č. 6878/1) manželům M. a N. B. za kupní cenu 144.500 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 6873, části p. p. č. 6874, části p. p. č. 6875 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)

 

1.08 Návrh na prodej p. p. č. 3434, p. p. č. 3433/2 a p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 31/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3434 – zahradu o výměře 836 m2, p. p. č. 3433/2 – zastavěnou plochu, dvůr o výměře 363 m2 a část p. p. č. 3435 – zahradu o výměře 200 m2 (dle geometrického plánu č. 6312-78/2021 část označena jako p. p. č. 3435/2) v k. ú. Varnsdorf manželům O. a A. L. za kupní cenu 279.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 32/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3435 – zahradu o výměře 1.525 m2 (dle geometrického plánu č. 6312-78/2021 část označena jako p. p. č. 3435/1) v k. ú. Varnsdorf manželům K. a B. P. za kupní cenu 305.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.10 Návrh na zrušení usnesení a následný prodej části p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 33/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 2/2021 ze dne 28.01.2021.

a dále

Usnesení č. 33/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6651/1 – travní porost o výměře 662 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6215-244/2020 část označena jako p. p. č. 6651/5) panu P. P. za kupní cenu 66.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 34/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6651/1 – travní porost o výměře 1.308 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6215-244/2020 část označena jako 6651/1) panu F. H. za kupní cenu 130.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 6265 a části p. p. č. 6264 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 35/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6265 – zahradu o výměře 79 m2 a část p. p. č. 6264 – zahradu o výměře 52 m2 (dle geometrického plánu č. 6314-76/2021 část označena jako p. p. č. 6264) v k. ú. Varnsdorf panu P. B. za kupní cenu 26.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53, části p. p. č. 4306/1 a části p. p. č. 4306/63 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 36/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/53 – ostatní plocha, komunikace o výměře 80 m2, část p. p. č. 4306/1 – lesní pozemek o výměře 48 m2 a část p. p. č. 4306/63 – lesní pozemek o výměře 57 m2 (dle geometrického plánu č. 6254-245/2020 části označeny jako p. p. č. 4306/200, díl „a“ a díl „b“) v k. ú. Varnsdorf panu J. H. za kupní cenu 18.500 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.14 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 37/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 78/2020 ze dne 25.06.2020.

a dále

Usnesení č. 37/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3469/1 – trvalý travní porost o výměře 3.000 m2 (dle geometrického plánu č. 6123-170/2020 část označena jako p. p. č. 3469/7) v k. ú. Varnsdorf panu L. K. a paní V. J. Z. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 600.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 600.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.15 Návrh na prodej p. p. č. 5342/16 a části p. p. č. 5342/17 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 38/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5342/16 - zahradu o výměře 1.233 m2 a část p. p. č. 5342/17 o výměře 37 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6313-79/2021 pozemek označen jako p. p. č. 5342/16) manželům J. a P. S. za kupní cenu 381.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 381.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.16 Návrh na prodej p. p. č. 2362/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 39/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 2362/1 - zahradu o výměře 341 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. M. za kupní cenu 68.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.17 Návrh na prodej p. p. č. 4699/63 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 40/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4699/63 – zastavěná plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Varnsdorf panu P. V. za kupní cenu 4.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.18 Návrh na prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 41/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st. p. č. 3332 – zastavěná plocha o výměře 316 m2 a p. p. č. 3333 – zahrada o výměře 1.525 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. Š. za kupní cenu 305.316 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.19 Návrh na směnu části p. p. č. 7777, části p. p. č. 1165/1, část p. p. č. 1148/2 a p. p. č. 1165/8 za část p. p. č. 7830/4, část p. p. č. 7763/6 a část p. p. č. 7754 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 42/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 7777 – ostatní plocha, komunikace o výměře 204 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle GP č. 5952-97/2019 část označena jako díl „c“), část p. p. č. 1165/1 – zastavěná plocha, společný dvůr o výměře 485 m2, p. p. č. 1165/8 – zastavěná plocha o výměře 354 m2 a část p. p. č. 1148/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 62 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle GP č. 6253-248/2020 části označeny jako p. p. č. 1165/21 a p. p. č. 1148/5), které jsou ve vlastnictví města Varnsdorf za část p. p. č. 7830/4 – trvalý travní porost o výměře 309 m2, část p. p. č. 7763/6 – ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 609 m2 a část p. p. č. 7754 – trvalý travní porost o výměře 96 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle GP č. 5952-97/2019 části označeny jako díly „b“, „a“, „d“), které jsou ve vlastnictví pana J. Š. Z důvodu rozdílných výměr doplatí pan Š. městu Varnsdorf částku 108.300 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Varnsdorf. 

 

1.20 Návrh na nabytí části p. p. č. 1669, části p. p. č. 1667 a části p. p. č. 1668/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 43/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt část p. p. č. 1669 – zahradu o výměře 82 m2 a část p. p. č. 1667 – zahradu o výměře 85 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6311-77/2021 části označeny jako p. p. č. 1669/2 a p. p. č. 1667/2) od manželů R. a L. V. za kupní cenu 17.535 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

a dále

Usnesení č. 43/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt část p. p. č. 1668/1 – zahradu o výměře 112 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6311-77/2021 část označena jako p. p. č. 1668/3) od manželů D. a D. S. za kupní cenu 11.760 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.21 Návrh na nabytí domu č. p. 1476 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 44/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt podíl 19/20 domu č. p. 1476 bez zastavěné plochy ve Varnsdorfu od paní L. G. formou elektronické dražby konané 14.04.2021 dle dražebních vyhlášek.

a dále

Usnesení č. 44/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit RM určením nejvyššího podání nabídkové ceny v mezích schváleného rozpočtu na r. 2021.

 

1.22 Návrh na nabytí p. p. č. 5405 a p. p. č. 2670 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 45/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenabýt p. p. č. 5405 a p. p. č. 2670 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.23 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 46/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 89/2017 ze dne 21.09.2017.

 

1.24 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 47/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

 

2. Zprávy výborů ZM

Usnesení č. 48/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu Výboru pro odpady č. 1 z 21.03.2021.

a dále

Usnesení č. 48/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit pokračovat v přípravách a prověřování možností na další využití směsného komunálního odpadu a objemného odpadu formou separace, recyklace a také formou jeho energetického využití.

a dále

Usnesení č. 48/2021/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zahájit jednání s Teplárnou Varnsdorf o možnosti zřízení společného podniku pro energetické využití odpadů.

 

3. Různé

3.01 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2021 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 49/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2021 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv.

 

3.02 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2020
Usnesení č. 50/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2020.

 

3.03 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Varnsdorf
Usnesení č. 51/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit Čl. 9 Jednacího řádu zastupitelstva města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Smlouvy na užívání sportovišť REGIA, a. s.
Usnesení č. 52/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a společností REGIA, a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 52/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Pověření k výkonu závazku veřejné služby mezi Městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a společností REGIA, a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 52/2021/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby mezi Městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a společností REGIA, a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 52/2021/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a společností REGIA, a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 52/2021/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Pověření k výkonu závazku veřejné služby mezi Městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a společností REGIA, a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 52/2021/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby mezi Městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a společností REGIA, a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 53/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                                         JIŘÍ SUCHARDA
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Ing. Stanislav Horáček