Usneseníz 25. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 25. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 06.11.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Žádost o finanční podporu na zajištění Terénního programu White Light I, z.ú.
2.02 Návrh na snížení ceny palivového smrkového dřeva
2.03 Výše finančních ocenění v rámci ankety „Sportovec roku 2019“
2.04 Stanovení celkového počtu zaměstnanců úřadu
2.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
2.06 Informace z komisí města
2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Návrhy na prodloužení nájemních smluv na dobu určitou
Usnesení č. 455/2019/1    
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/20, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. Š. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/12, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. K. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/20, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. R. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/18, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. U. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní R. S. do 31.12.2020

a dále

Usnesení č. 455/2019/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/29, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. V. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům R. a B. P. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/43, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. Š. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/46, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní N. J. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/56, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. K. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.   

a dále

Usnesení č. 455/2019/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na  byt 1+1 v domě č. p. 2739/58, ul. Edisonova ve Varnsdorfu  panu P. F. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/62, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/70, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. V. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/8, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. G. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/13, ul. K. Světlé  ve Varnsdorfu paní K. H. a panu T. S. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/30, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.12.2020.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/31, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a P. Š. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/35, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní D. U. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/37, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. H. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/38, ul. K. Světlé  ve Varnsdorfu paní Š. D. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/4, ul. K. Světlé  ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/47, ul. K. Světlé  ve Varnsdorfu paní J. S. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/53, ul. K. Světlé  ve Varnsdorfu  manželům V. a D. M. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/54, ul. K. Světlé  ve Varnsdorfu manželům J. a K. S. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/46, ul. K. Světlé  ve Varnsdorfu manželům B. a V. V. do 31.12.2020.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na bezbariérový byt 1+3 v domě č. p. 3023/1, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům M. a N. J. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/11, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. M. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/23, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. C. T. H. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/41, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. Z. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/51, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. Š. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/54, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní R. P. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/6, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní K. V. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. L. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. M. do 31.12.2020.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. U. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. D. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/21 ve Varnsdorfu paní L. M. do 31.12.2020.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. V. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/3, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. R. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/34, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu D. Š. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. K. do 31.12.2020.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. K. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. Ch. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. S. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/63, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. N. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.12.2020.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. P. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/1, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům M. a D. P. do 31.12.2020.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu T. B. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/10, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. R. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. H. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Ž. E. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. M. do 31.12.2020.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/54
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. H. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/55
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/33, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. K. a panu V. G. do 31.12.2020.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/56
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. Š. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/57
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/4, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. M. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/58
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. Z. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/59
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. R. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/60
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/56, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. U. do 31.12.2020.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/61
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/67, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. H. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/62
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. R. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/63
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/12, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. B. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/64
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/14, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu M. E. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/65
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/18, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. P. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/66
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/26, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu T. O. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/67
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/32 ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. B. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/68
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/36, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní B. S. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/69
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/42, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/70
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/50, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. G. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/71
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/51, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní T. M. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/72
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/55, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní L. Ú. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/73
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/60, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. Š. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/74
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/61, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. H. do 31.12.2020. 

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/75
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/64, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. V. do 31.12.2020.              

a dále

Usnesení č. 455/2019/76
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. H. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/77
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. H. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/78
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. K. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/79
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. A. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/80
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/7, ul. Nemocniční  ve Varnsdorfu panu F. M. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/81
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/82
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu K. B. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 455/2019/83
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní F. J. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/84
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/1, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní H. J. do 31.12.2020.

a dále
 
Usnesení č. 455/2019/85
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/12, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu L. P. do 31.12.20  dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2019/86
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/B/7, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. P. do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 456/2019
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 4U2 7475 na parkovišti, vyznačené části pozemku p. č. 2692/131 v k. ú. Varnsdorf před panelovým domem v ul. Západní č. p. 2736 pro paní J. P., držitelku průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Žádost o prodloužení termínu dokončení díla na akci: „Oprava chodníku ul. Východní před domem č. p. 2579 až 2581“
Usnesení č. 457/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na  akci „Oprava chodníku ul. Východní před domem č. p. 2579 až 2581“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30.11.2019. 


Žádost o prodloužení termínu dokončení díla na akci: „Oprava chodníku ul. Východní od ulice Klostermanova po ulici Žilinská“
Usnesení č. 458/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na  akci „Oprava chodníku ul. Východní od ulice Klostermanova po ulici Žilinská“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30.11.2019. 


Žádost o prodloužení termínu dokončení díla na akci:  „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Školní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 459/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na  akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Školní ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30.04.2020. 


Žádost o prodloužení termínu dokončení díla na akci:  „Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu – 4. etapa“
Usnesení č. 460/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na  akci „Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu – 4. etapa“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30.11.2019. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace: Oprava fasády, střechy a vestavba výtahu včetně dispozičních úprav v budově městského úřadu, nám. E. Beneše 470 ve Varnsdorfu “
Usnesení č. 461/2019
Rada města rozhodla zrušit výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace: Oprava fasády, střechy a vestavba výtahu včetně dispozičních úprav v budově městského úřadu, nám. E. Beneše 470 ve Varnsdorfu “.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – ,,Vypracování projektové dokumentace: Oprava fasády, střechy a vestavba výtahu včetně dispozičních úprav v budově městského úřadu, nám. E. Beneše 470 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 462/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci: „Vypracování projektové dokumentace: Oprava fasády, střechy a vestavba výtahu včetně dispozičních úprav v budově městského úřadu, nám. E. Beneše 470 ve Varnsdorfu“ s Ing. arch. Ondřejem Tučkem, Na Maninách 32a/1525, 170 00 Praha 7, IČ 70735552 za cenu 740.000 Kč bez DPH.


Dodatek smlouvy o dílo „Splašková kanalizace Varnsdorf – ul. Dvorská“
Usnesení č. 463/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke  smlouvě o dílo č. 60/2019, uzavřené dne 23.08.2019 mezi městem Varnsdorf a společností Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ 41326687, Děčín, na akci: „Splašková kanalizace Varnsdorf – ul. Dvorská“, kterým se zvyšuje celková cena díla o 468.059,02 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Dodatek smlouvy o dílo „Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf“
Usnesení č. 464/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke  smlouvě o dílo č. 073/2019, uzavřené dne 02.07.2019 mezi městem Varnsdorf a společností Majj-KUPEC s.r.o., IČ 64051668, Veselé u Děčína, na akci: „Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf“, kterým se zvyšuje celková cena díla o 199.200,98 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Vypracování architektonické studie na úpravy ZŠ Východní
Usnesení č. 465/2019
Rada města rozhodla pověřit OSMI zadat vypracování architektonické studie na stavební úpravy ZŠ Východní uchazečům: RG architects studio s.r.o., FS Vision, s.r.o., Ing. arch. Václav Hájek, s tím, že náklady na každou jednotlivou studii budou činit 60.000 Kč bez DPH.


Plán zimní údržby na rok 2019-2020
Usnesení č. 466/2019
Rada města rozhodla schválit Plán zimní údržby v katastru města Varnsdorf a obce Studánka dle předloženého návrhu.


2. Různé

2.01 Žádost o finanční podporu na zajištění Terénního programu White Light I, z.ú. 
Usnesení č. 467/2019/1
Rada města rozhodla schválit žádost o finanční podporu na zajištění Terénního programu White Light I, z.ú. pro rok 2020.

a dále

Usnesení č. 467/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o zajištění služby „Terénní program pro uživatele drog ve městě Varnsdorf pro rok 2020“ s organizací White Light I, z.ú., Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem.


2.02 Návrh na snížení ceny palivového smrkového dřeva
Usnesení č. 468/2019
Rada města rozhodla stanovit cenu smrkového palivového dříví na odvozním místě na 300 Kč za m3 + DPH.


2.03 Výše finančních ocenění v rámci ankety „Sportovec roku 2019“.
Usnesení č. 469/2019
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního ocenění výhercům ankety „Sportovec roku 2019“ dle předloženého návrhu.


2.04 Stanovení celkového počtu zaměstnanců úřadu
Usnesení č. 470/2019
Rada města rozhodla stanovit celkový počet zaměstnanců úřadu dle předloženého návrhu na 89.


2.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 471/2019
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 472/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 


Ing. Stanislav Horáček                                          Josef Hambálek 
starosta města                                                    místostarosta města