Usnesení z 99. schůze Rady města Varnsdorf

21. 9. 2018 - Tomáš Secký, DiS.
Usnesení z 99. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 20.09.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města

1. Finanční záležitosti
1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2019
1.02 Směrnice pro zpracování rozpočtu a hospodaření
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.06 Žádost o individuální dotaci společnosti Spirála, Ústecký kraj, z.s.
1.07 Odpis daňových pohledávek
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s.
3.02 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2019
3.03 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
3.04 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
3.05 Uzavření Příkazní smlouvy na administrativní služby za účelem získání dotace na realizaci projektu: „Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf“
3.06 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2019
Usnesení č. 387/2018
Rada města rozhodla schválit harmonogram přípravy a schválení rozpočtu a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu.

1.02 Směrnice pro zpracování rozpočtu a hospodaření
Usnesení č. 388/2018
Rada města rozhodla schválit Směrnice pro zpracování rozpočtu a hospodaření dle předloženého návrhu.

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 389/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému Divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.

1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 390/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.

1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 391/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.

1.06 Žádost o individuální dotaci společnosti Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Usnesení č. 392/2018
Rada města rozhodla neposkytnout dotaci společnosti Spirála, Ústecký kraj, z.s., K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem, IČ 68954221 ve výši 20.000 Kč.

1.07 Odpis daňových pohledávek
Usnesení č. 393/2018
Rada města vzala na vědomí odepsání daňový pohledávek dle předloženého návrhu.  

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy na prodloužení nájemních smluv sjednaných na dobu určitou
Usnesení č. 394/2018/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/48, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/50, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.04.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 394/2018/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/65, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní K. M. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/28, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. M. do 31.10.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 394/2018/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/45, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní H. Ch. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/40, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. D. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/47, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. J. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/65, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. L. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/64, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. V. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/3, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům R. a J. B. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/3, ul. Lesní ve Varnsdorfu  manželům B. a P. F. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu  manželům J. a A. L. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. P. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. P. do 31.10.2019

a dále

Usnesení č. 394/2018/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. M. a panu J. R. do 31.10.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 394/2018/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. T. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. V. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu K. N. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní E. N. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/60, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní D. Z. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/30, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní O. H. do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 394/2018/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. H. do 31.10.2019.

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene– služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016861/VB001, DC Varnsdorf, p. p. č. 7747
Usnesení č. 395/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7747, nové kNN na části p. p. č. 1012 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o pronájem části p. p. č. 7382/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 396/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 7382/1 – trvalý travní porost o výměře 3.475 m2 v k.ú. Varnsdorf panu S. K., panu J. S., J. M. za účelem údržby hřiště, sekání trávy na dobu neurčitou za cenu 0,20 Kč/rok/m2.

Schválení Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 16/SML 1960
Usnesení č. 397/2018/1
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 16/SML 1960 ze dne 21.04.2016 o spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu Geoportálu územně analytických podkladů Ústeckého kraje, v čl. VI – Úhrada nákladů, odst. 1., ve změně termínu povinnosti uhrazení příspěvku z roku 2018 na rok 2019. 

a dále

Usnesení č. 397/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy  č. 16/SML 1960 ze dne 21.04.2016 o spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu Geoportálu územně analytických podkladů Ústeckého kraje.

Uzavření Smlouvy o dílo na III. etapu akce: ,,Obnova okenních výplní evangelického kostela“ – ,,Montáž vitráží a ochranných sítí Evangelického kostela ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 398/2018/1
Rada města rozhodla schválit uzavření Smlouvy o dílo na akci „Montáž vitráží a ochranných sítí Evangelického kostela ve Varnsdorfu“ s Lubošem Kučerou, Purkyňova 64, 773 01 Nový Bor v celkové výši 673.838 Kč.

a dále

Usnesení č. 398/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Montáž vitráží a ochranných sítí Evangelického kostela ve Varnsdorfu“ s Lubošem Kučerou, Purkyňova 64, 773 01 Nový Bor v celkové výši 673.838 Kč.

Inventarizace majetku k 31.12.2018
Usnesení č. 399/2018/1
Rada města rozhodla schválit plán inventur a časový plán pro inventarizaci majetku pro rok 2018 dle předloženého návrhu

a dále

Usnesení č. 399/2018/2
Rada města rozhodla jmenovat ústřední inventarizační komisi dle předloženého návrhu

a dále

Usnesení č. 399/2018/3
Rada města rozhodla jmenovat likvidační komisi dle předloženého návrhu.

Podání žádosti o podporu do 78. výzvy IROP na Zateplení bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 400/2018
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o podporu do 78. výzvy IROP - Energetické úspory v bytových domech III. na projekt "Zateplení bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu" s celkovými plánovanými výdaji 2.546.420,00 Kč a předpokládanou dotací 766.694,25 Kč, tj. 31,5 % z celkových způsobilých výdajů.

Uzavření Smlouvy o dílo na akci Oprava parkoviště a chodníku v ul. Západní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 401/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci Oprava parkoviště a chodníku v ul. Západní ve Varnsdorfu se společností Technické služby města Varnsdorf, s. r. o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098 v celkové výši 1.943.858,80 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.

Uzavření Smlouvy o dílo na akci Oprava komunikace v ul. Dukelská, Varnsdorf
Usnesení č. 402/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci Oprava komunikace v ul. Dukelská, Varnsdorf, se společností SaM silnice a mosty Děčín, a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751 v celkové výši 564.064,10 Kč bez DPH.

Uzavření Smlouvy o dílo na akci Výstavba parkoviště u č. p. 3015 v ul. Karolíny Světlé
Usnesení č. 403/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci Výstavba parkoviště u č. p. 3015 v ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu., se společností Technické služby města Varnsdorf, s. r. o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098 v celkové výši 1.130.036,86 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.

3. Různé

3.01 Žádost o finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s.
Usnesení č. 404/2018
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti a neposkytnout finanční příspěvek Lince bezpečí, z.s. pro rok 2018.

3.02 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2019
Usnesení č. 405/2018/1
Rada města rozhodla schválit Dotační program města Varnsdorf pro rok 2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 405/2018/2
Rada města rozhodla schválit vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Varnsdorf v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2019“ dle předloženého návrhu.

3.03 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 406/2018
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

3.04 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 407/2018
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.

3.05 Příkazní smlouva
Usnesení č. 408/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy na služby za účelem získání dotace na realizaci projektu: „Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf“ se společností HS Occasion, s.r.o., se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 02796040 dle předloženého návrhu.

3.06 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 409/2018
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2017
3.02 Přijetí neinvestiční dotace a spolufinancování projektu „Lední školička bruslení 2018“
3.03 Petice za zachování lávky přes železniční trať
3.04 Zpráva o hospodaření REGIA a. s. za rok 2017
3.05 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2017
3.06 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2017

4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek                                   
místostarosta města