Usnesení z 97. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 27. 6. 2006 v kanceláři starosty města

 

Rada města projednala:
1. Různé
a) Návrh a.s. Velveta na vytvoření projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru
b) Informace k žádosti firmy CZECH PAN s.r.o. o pronájem č.p. 786 v ul. Čsl. letců

Usnesení č. 48/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Návrh a.s. Velveta na vytvoření projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru (zajištění dodávek tepla z CZT).

2. Informaci zástupců firmy CZECH PAN s.r.o. o podmínkách žádosti o pronájem č.p. 786 v ul. Čsl. letců, Varnsdorf.

 

Ing. Josef Poláček, starosta města 

Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka