Usnesení z 96. schůze Rady města Varnsdorf

10. 8. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 96. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 09.08.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města

1. Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2018
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Zákaz vstupu do lesů
3.02 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2018
Usnesení č. 340/2018
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 11 na rok 2018 v předloženém znění.

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy na prodloužení nájemních smluv na byty  
Usnesení č. 341/2018/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2970/29, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. P. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/9, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. L. a paní L. P. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/18, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. U. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 341/2018/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/39, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní R. S. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/42, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. P. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/51, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. L. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 341/2018/9
Rada města rozhodla prodloužit  nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu Z. M. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. J. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/12, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. H. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. R. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 2741/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. N. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 3014/22, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní  M. S. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/05, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. Š. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní P. S. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu Fr. V. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/A/7, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní N. S. a panu D. Liškovi  do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/2, ul. Prašná ve  Varnsdorfu paní E. T. do 30.09.2019.

a dále

Usnesení č. 341/2018/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/9, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. W. a panu P. M. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 341/2018/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu V. D. a paní R. D. do 31.12.2018. Po skončení nájmu ke dni 31.12.2018, v případě uskutečnění plánované rekonstrukce bytu, může RM rozhodnout jmenovaným pronajmout jiný byt v této lokalitě.

a dále

Usnesení č. 341/2018/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na  garsoniéru v domě č. p. 2764/21, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní V. P. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

Návrhy na neprodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 342/2018/1
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2764/30, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní S. J.

a dále

Usnesení č. 342/2018/2
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2764/25, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní R. S.

a dále

Usnesení č. 342/2018/3
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2764/49, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní E. K.

a dále

Usnesení č. 342/2018/4
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2764/43, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní L. S.

a dále

Usnesení č. 342/2018/5
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2764/32, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní K. H.

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem p. p. č. 5282 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 343/2018
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 5282 – zahradu o výměře 537 m2 v k. ú. Varnsdorf paní L. V. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

Žádost o pronájem části p. p. č. 3195/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 344/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3195/2 – trvalý travní porost o výměře 700 m2 v k. ú. Varnsdorf paní D. V. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

Žádost o pronájem části p. p. č. 7382/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 345/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 7382/1 – trvalý travní porost o výměře 430 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. B. za účelem údržba pozemku, sekání trávy na dobu neurčitou za cenu 300 Kč/rok.

Žádost o ukončení Nájemní smlouvy
Usnesení č. 346/2018
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 37/2017 na pronájem části p. p. č. 4695 v  k. ú. Varnsdorf ke dni 30.06.2018.

Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-40045757, DC Varnsdorf, P. Bezruče č. p. 207
Usnesení č. 347/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, č. p. 207, nové kNN na části p. p. č. 1012, 1013, 7680, 7683/1, 7697/1 a 7706 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 33.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 348/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a plynové přípojky na části p. p. č. 1012 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 7741/2, p. p. č. 7721/2 a p. p. č. 7721/3 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 349/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 3431 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 3427 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Uzavření smlouvy o dílo na akci ,,Oprava vnitřních omítek evangelického kostela ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 350/2018/1
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo se spol. TERMI s.r.o. Varnsdorf na akci ,,Oprava vnitřních omítek hlavní lodi evangelického kostela ve Varnsdorfu“, za cenu 808.469,59 Kč bez DPH.

a dále

Usnesení č. 350/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo se spol. TERMI s.r.o. Varnsdorf na akci ,,Oprava vnitřních omítek hlavní lodi evangelického kostela ve Varnsdorfu“, za cenu 808.469,59 Kč bez DPH.

3. Různé

3.01 Zákaz vstupu do lesů
Usnesení č. 351/2018
Rada města rozhodla vydat nařízení města Varnsdorf č. 2/2018 o zákazu vstupu do lesů mimo vyjmenované výjimky dle předloženého návrhu.

3.02 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 352/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta města