Usnesení z 95. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 95. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 02.08.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města

1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
 
Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 339/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. Ch. na dobu určitou do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta