Usnesení z 94. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 11. 5. 2006 v kanceláři starosty města

 

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost Gymnázia Rumburk o finanční příspěvek
b) Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2006
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Informaci ředitelky ZŠ Karlova o projektu interaktivní školy
b) Stanovení počtu zaměstnanců obce
c) Návrh vnitřního platového předpisu pro ředitele ZŠ, MŠ a JZŠ
d) Oznámení o odchodu do důchodu ředitelky JZŠ náměstí E. Beneše
e) Návrh na vyplacení odměny při prvním odchodu do důchodu
f) Návrh na vyplacení mimořádné odměny
g) Zprávu komise pro výchovu a vzdělávání o projednání situace v ZŠ Karlova
h) Návrh ve věci zpracování dokumentárního pořadu o Varnsdorfu
i) Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky na akci „Oprava krytu komunikací Varnsdorf“
j) Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení a kamerového systému Národní ul. Varnsdorf“
k) Návrh programu zasedání ZM
l) Doporučení k zakoupení osobního auta pro MěÚ


Usnesení č. 32/2006
Rada města rozhodla:
1. Neposkytnout Gymnáziu Rumburk finanční příspěvek.

2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/39, ul. Kovářská, Varnsdorf panu M. V. na dobu určitou do 30. 6. 2007.

3. Pronajmout náhradní byt (garsoniéru) v č.p. 2764/47, ul. Žitavská, Varnsdorf paní S. L. na dobu určitou do 30. 9. 2006 za podmínky navrácení garsoniéry dle rozsudku Okresního soudu v Děčíně č.j. 11C 51/2000-12.

4. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2740/32, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. D. na dobu určitou do 30. 6. 2007.

5. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2725/35, ul. Hrnčířská, Varnsdorf slečně V. E. na dobu určitou do 30. 6. 2007. 

6. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2761/30, ul. Kovářská, Varnsdorf panu M. D. na dobu určitou do 30. 6. 2007 za podmínky navrácení družstevního bytu 2+KK v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf.

7. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2725/24, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu M. H. na dobu určitou do 30. 6. 2007 za podmínky navrácení garsoniéry v tom samém domě.

8. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3023/34, ul. Kmochova, Varnsdorf sl. M. S. na dobu určitou do 30. 6. 2007.

9. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 2740/13, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní S. N. a panu Z. H. na dobu určitou do 30. 6. 2007 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf.

10. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. D. do 30. 6. 2007.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf paní D. Z. do 30. 6. 2007.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 1236, ul. Mostecká, Varnsdorf paní B. H. a panu P. G. do 30. 6. 2007.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p.1654, ul. Zuzánkova, Varnsdorf paní E. O. do 30. 6. 2007.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní A. Č. do 30. 6. 2007.

15. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf panu V. F. do 30. 6. 2007.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf paní V. K. do 30. 6. 2007.

17. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. K. do 30. 6. 2007.

18. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf paní R. K. do 30.06.2007

19. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf panu R. I. do 30. 6. 2007.

20. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf slečně Š. B. do 30. 6. 2007.

21. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu M. F. do 30. 6. 2007.

22. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf panu P. H. do 30. 6. 2007.

23. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 č.p. 736, ul. Karlova, Varnsdorf manželům M. a A. Z. do 30. 6. 2007. 

24. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf panu S. B. do 30. 6. 2007.

25. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní A. N. do 30. 6. 2007.

26. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu K. P. do 30. 6. 2007.

27. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf slečně M. V. do 30. 6. 2007.

28. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní S. G. do 30. 6. 2007.

29. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. H. do 30. 6. 2007.

30. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf paní M. Hučkové do 30. 6. 2007.

31. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. K. do 30. 6. 2007.

32. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 č.p.1162, ul. Lidická, Varnsdorf manželům I. a R. S. do 30. 6. 2007.

33. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 669, ul. Čsl. letců, Varnsdorf paní E. R. a panu I. S. do 31. 12. 2006. 

34. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. K. do 31. 12. 2006.

35. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2290, ul. Prašná, Varnsdorf paní M. D. do 31. 12. 2006. 

36. Prodloužit nájemní smlouvu na byt v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní M. L. do 31. 12. 2006. 

37. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní Š. P. do 30. 6. 2007.

38. Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2762, ul.Kovářská, Varnsdorf paní A. B.

39. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 669, ul. Čsl. letců, Varnsdorf panu J. T..

40. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní R. K. do 31. 12. 2006.

41. Neuzavřít novou společnou nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 1236, ul. Mostecká, Varnsdorf s panem J. L. a slečnou L. K..

42. U nově uzavíraných smluv na pronájem bytu doplnit: dojde-li vinou nájemce tj. současného uživatele bytu ke zrušení odběrného místa elektřiny, plynu, případně jiných médií, budou náklady spojené se zřízením nového odběrného místa vymáhány na původním nájemci, který situaci zavinil.

43. V případech, ve kterých došlo vinou nájemce tj. současného uživatele bytu ke zrušení odběrného místa elektřinu, plynu, případně jiných médií, zajistí bytová správa opětovné zřízení předmětného odběrného místa a finanční náklady s tím spojené bude bytová správa REGIA a.s. vymáhat jako peněžitou pohledávku po nájemníkovi, který situaci zavinil.

44. Doporučit bytové správě REGIA a.s. zajistit připojení všech odběrných míst elektřiny, plynu, případně jiných médií, v městských bytech tak, aby přerušení odběru nepřesáhlo 12 měsíců.

45. Nepronajmout jiný byt paní M. Z..

46. Pronajmout garsoniéru v DPS v č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní K. K..

47. Uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem bytu v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu ze dne 9. 5. 2006.

48. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1309/1 v k.ú. Varnsdorf.

49. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 1309/1 v k.ú. Varnsdorf.

50. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení části p.p.č. 1309/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že vznikne parcela k výstavbě RD a část bude odprodána jako zahrada k č.p. 223 ve Varnsdorfu. Náklady spojené s vypracováním GP uhradí město a žadatel každý jednou polovinou.

51. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 7113/9 v k.ú. Varnsdorf.

52. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6543 a p.p.č. 6544/3 v k.ú. Varnsdorf.

53. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 4949, p.p.č. 4950, p.p.č. 4951 a p.p.č. 4952 v k.ú. Varnsdorf.

54. Nezveřejnit záměr převést st.p.č. 2561, část p.p.č. 2563/3 a část p.p.č. 2563/4, vše v k.ú. Varnsdorf.

55. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 898 v k.ú. Varnsdorf.

56. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 898 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že bude oddělena výměra 800m2 odpovídající zakreslené chybě v katastru nemovitostí. Náklady spojené s vypracováním GP uhradí město a žadatel každý jednou polovinou.

57. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 238 v k.ú. Varnsdorf.

58. Zadat zpracování geometrického plánu na zaměření skutečného stavu p.p.č. 238 a p.p.č. 237/1 v k.ú. Varnsdorf. Náklady spojené s vypracováním GP uhradí žadatelé.

59. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část p.p.č. 237/1 v k.ú. Varnsdorf.

60. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 260 v k.ú. Varnsdorf.

61. Instalovat zábranu na p.p.č. 260 v k.ú. Varnsdorf pro zamezení přístupu motorových vozidel.

62. Prodloužit termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení dle nájemní smlouvy č. 16/04/1 do 31. 12. 2006.

63. Pronajmout část p.p.č. 1092 o výměře 483 m2 a část p.p.č. 1094 o výměře 1.258 m2 v k.ú. Varnsdorf panu P. B. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

64. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1092/1 o výměře 483 m2 a p.p.č. 1094/3 o výměře 1.258 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem P. B. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů plus náklady spojené s převodem nemovitosti.

65. Pronajmout část p.p.č. 1092 o výměře 140 m2 a část p.p.č. 1094 o výměře 1.798 m2 v k.ú. Varnsdorf panu M. D. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

66. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1092/2 o výměře 140 m2 a p.p.č. 1094/1 o výměře 1.798 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem M. D. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů plus náklady spojené s převodem nemovitosti.

67. Doporučit ZM schválit změnu účastníka ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě na p.p.č. 88, p.p.č. 89, p.p.č. 87/15, p.p.č. 87/10 a p.p.č. 87/1, vše v k.ú. Varnsdorf a to tak, že jako budoucí kupující bude uvedena společnost ABETA Vysoké Mýto a.s., IČO 27489132, se sídlem Vysoké Mýto, Dráby 542 se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Ostatní ujednání zůstanou nezměněna.

68. Změnit nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č.6600 o výměře 490 m2 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že novým nájemcem bude paní L. V..

69. Ukončit nájemní smlouvu č. 24/2003 na pronájem části p.p.č.3648 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 5. 2006 dle žádosti nájemce.

70. Ukončit nájemní smlouvu č. 39/2005 na pronájem části p.p.č.3096/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 5. 2006 dle žádosti nájemce.

71. Pronajmout část p.p.č. 74/5 o výměře 183 m2 a část 2576 o výměře 122 m2 vše v k.ú. Varnsdorf panu M. S. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,-Kč/m2/rok.

72. Pronajmout p.p.č. 1989 o výměře 603 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Ing. L. V. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

73. Změnit nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 4695 v k.ú. Varnsdorf o výměře 580 m2, a to tak že nová výměra bude 375 m2.

74. Změnit nájemní smlouvu č. 64/2002 na pronájem p.p.č. 2647 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že novým nájemcem bude V. V. L..

75. Vypůjčit projekční a ozvučovaní techniku v hodnotě 349 250,- Kč panu P. N. na dobu určitou do 31. 12. 2006.

76. Souhlasit s uložením podzemní vodovodní přípojky na p.p.č. 93/1, 87/11 a 87/26 v k.ú. Varnsdorf pro objekt č.p. 3269.

77. Pronajmout nebytové prostory v č.p. 3063 paní P. V. za účelem zřízení a provozování prodejny pekařství na dobu neurčitou za cenu 500,00 Kč/m2/rok.

78. O přidělení veřejné zakázky „Oprava krytu komunikací Varnsdorf“ dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči S a M silnice a mosty a.s., Studánka č.p. 283, 407 52 Varnsdorf 3, IČ 25026712, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek (podle § 63 zákona č. 40/2004Sb., o veřejných zakázkách).

79. O přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení a kamerového systému Národní ul. Varnsdorf“ dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči S a M silnice a mosty a.s., Studánka č.p. 283, 407 52 Varnsdorf 3, IČ 25026712, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek (podle § 63 zákona č. 40/2004Sb., o veřejných zakázkách).

80. Souhlasit s dalším setrváním paní B. Thörichtové ve funkci ředitelky Jídelny základní školy Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace.

81. Doporučit ZM souhlasit s odprodejem OA Felicia RZ 2U6 8994 rok výroby 1999 za cenu stanovenou znalcem a pro potřeby MěÚ zakoupit nový OA Škoda Octavia dle předložené nábídky firmy FB Automobil.

 

Usnesení č. 33/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

2. Provedení oprav místních komunikací technologií lehké penetrace dle předloženého návrhu.

3. Vnitřní platový předpis pro ředitele základních škol, mateřských škol a školních jídelen s právní subjektivitou zřizovaných městem Varnsdorf s účinností od 11. 5. 2006 dle předloženého návrhu.

4. Vyplacení odměny při prvním odchodu do důchodu paní B. Thörichtové, ředitelce Jídelny základní školy Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

5. Vyplacení mimořádné odměny paní B. Thörichtové, ředitelce Jídelny základní školy Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

6. Zpracování dokumentárního pořadu o Varnsdorfu firmou BOX TV, s.r.o. dle předložené smlouvy o dílo a úhradu nákladů z prostředků rady města.

7. Program XL. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 25. května 2006 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


Usnesení č. 34/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení č. 20/2006/6 ze dne 27. 3. 2006.

2. Usnesení č. 27/2006/6 ze dne 13. 4. 2006.

 

Usnesení č. 35/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na strukturovanou kabeláž v objektu č.p.1838 ve Varnsdorfu s cenou díla 530.155,00 Kč.

2. Starostu města uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na rekonstrukci kasáren na 32 bytových jednotek Varnsdorf s cenou díla 566.065,00 Kč.

 

Usnesení č. 36/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Informaci ředitelky ZŠ Karlova o projektu interaktivní školy.

2. Oznámení o odchodu do důchodu paní B. Thörichtové, ředitelky Jídelny základní školy Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace.

3. Zprávu komise pro výchovu a vzdělávání o projednání situace v ZŠ Karlova včetně doporučení nepřijímat žádná opatření.

 

 

Ing. Josef Poláček, starosta města

Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka