Usnesení z 90. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 01.06.2018            

 

 

Program jednání rady města:

1. Různé
1.01 Nabytí nemovitostí – soubor 25 bytových jednotek v bytovém panelovém domě v ul. Kovářská č. p. 2763 na p. p. č. 6204/3 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města

1.02 Nabytí nemovitostí – soubor 42 bytových jednotek v bytovém panelovém domě v ul. Kovářská č. p. 2761 na p. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města

 

1. Různé

 

1.01 Nabytí nemovitostí – soubor 25 bytových jednotek v bytovém panelovém domě v  ul. Kovářská č. p. 2763 na p. p. č. 6204/3 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města
Usnesení č. 254/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města účastí v elektronické aukci, která se koná dne 06.06.2018 od 16:30 hodin se záměrem nabytí části nemovitosti (souboru 25 bytových jednotek) č. p. 2763 na p. p. č. 6204/3 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města Varnsdorf, nejvyšší podání je stanoveno ve výši …. Kč. 

 

 

1.02 Nabytí nemovitostí – soubor 42 bytových jednotek v bytovém panelovém domě v  ul. Kovářská č. p. 2761 na p. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města
Usnesení č. 255/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města účastí v elektronické aukci, která se koná dne 13.06.2018 od 14:00 hodin se záměrem nabytí části nemovitosti (souboru 42 bytových jednotek) č. p. 2761 na p. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města Varnsdorf, nejvyšší podání je stanoveno ve výši …. Kč. 

 

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                                              Josef Hambálek

starosta města                                                                          místostarosta města