Usnesení z 9. zasedání Rady města Varnsdorf

Usnesení

z 9. zasedání Rady města Varnsdorf, které se konalo
v pondělí dne 10. února 2003 od 13:00 hod. ve studentském klubu Střelnice


Rada města projednala:

  1. Jmenování vedoucích odborů MěÚ
  2. Stanovisko ke spolupráci s firmou Stavokombinát Liberec a.s.
  3. Žádost PO Městská knihovna Varnsdorf o použití finančních prostředků
  4. Materiály pro IV. zasedání ZM ve věci financování investičních akcí v roce 2003

Usnesení č. 10/2003

Rada města jmenuje:

  1. Pana Ing. Jaroslava Beránka vedoucím odboru správy majetku a investic MěÚ s platností od 1. 3. 2003. 
  2. Paní Ing. Vlastu Hnilicovou vedoucí finančního odboru MěÚ s platností od 1. 3. 2003. 
  3. Sl. Mgr. Natašu Golovou vedoucí odboru správních agend MěÚ s platností od 1. 3. 2003.

Usnesení č. 11/2003

Rada města rozhodla:

  1. Doporučit ZM neuzavřít smlouvu s firmou Stavokombinát Liberec a.s. k vytvoření společného podniku na realizace projektu KNIHOVNA  a rekonstrukci dvou podlaží na bytové jednotky a komerční prostory v objektu č.p. 3138 na p.p.č. 87/21 v  k.ú. Varnsdorf.
  2. O použití finančních prostředků ve výši 9 570,40 Kč PO Městská knihovna Varnsdorf na vlastní vklad k projektu „Knihovna pro všechny“.

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Zdeňka Vajsová
 starosta města                                                                                místostarostka