Usnesení z 89. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 23. 1. 2006 od 17:00 hod. v kanceláři starosty města


Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Návrh na poskytnutí peněžního daru
2. Různé
a) Návrh ceny tepla pro rok 2006


Usnesení č. 7/2006
Rada města rozhodla:
1. Poskytnout paní I. J. peněžitý dar v celkové výši 5.000,- Kč.

2. Souhlasit s navrženou průměrnou cenou tepla z CZT dle návrhu.