Usnesení z 88. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 22.09.2022 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o individuální dotaci společnosti TJ Slovan Varnsdorf z.s.,  Západní 2984, Varnsdorf 407 47, IČ 00524361 
1.02 Žádost o individuální dotaci společnosti SK Futsal Varnsdorf z.s.,  Západní 2742, Varnsdorf 407 47, IČ 26658488 
1.03 Žádost o individuální dotaci Základní školy Varnsdorf,  Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70698180
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Školní jídelnu,  Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Základní školu Varnsdorf,  Východní 1602, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2023
3.02 Návrh na stanovení platu ředitelce Interaktivní základní školy Varnsdorf, 
Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace
3.03 Žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
3.04 Žádost ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
3.05 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.06 Úprava ceníků ve smlouvách na úklid černých skládek a na vyvážení odpadkových košů
3.07 Odměna hasičům zasahujícím při požáru v Národním parku České Švýcarsko
3.08 Informace z komisí města
3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o individuální dotaci společnosti TJ Slovan Varnsdorf z.s., Západní 2984, Varnsdorf 407 47, IČ 00524361
Usnesení č. 381/2022
Rada města rozhodla poskytnout dotaci společnosti TJ Slovan Varnsdorf z.s., Západní 2984, Varnsdorf 407 47, IČ 00524361 ve Varnsdorfu na mezinárodní turnaj ve volejbalu žen ve Varnsdorfu ve výši 10.000 Kč.


1.02 Žádost o individuální dotaci společnosti SK Futsal Varnsdorf z.s., Západní 2742, Varnsdorf 407 47, IČ 26658488 
Usnesení č. 382/2022
Rada města rozhodla poskytnout dotaci společnosti SK Futsal Varnsdorf z.s., Západní 2742, Varnsdorf 407 47, IČ 26658488 ve Varnsdorfu na účast týmu v celostátní lize sálové kopané ve výši 20.000 Kč.


1.03 Žádost o individuální dotaci Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70698180
Usnesení č. 383/2022
Rada města rozhodla poskytnout dotaci Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70698180 na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů III“ ve výši 20.000 Kč.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 384/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 385/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti
 
Žádost o pronájem bytu 1+KK
Usnesení č. 386/2022
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. K. na dobu určitou do 31.10.2023. 1. náhradník pan T. L. do 31.10.2023. 2 náhradník paní N. L. do 31.10.2023.
 

Žádost o pronájem bytu 1+1    
Usnesení č. 387/2022/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/35, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům P. a L. D. na dobu určitou do 31.10.2023. 1. náhradník pan L. D. do 31.10.2023. 2. náhradník paní D. A. B. a pan M. K. do 31.10.2023.

a dále

Usnesení č. 387/2022/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/12, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. P. na dobu určitou do 31.10.2023. Náhradník paní Z. N. do 31.10.2023.


Žádost o pronájem bytu zvláštního určení
Usnesení č. 388/2022/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě č. p. 2970/73, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Z. P. na dobu určitou do 31.10.2023.

a dále 

Usnesení č. 388/2022/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 3321/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. Č. na dobu určitou do 31.10.2023 za podmínky navrácení bytu č. 24 v tom samém domě. 

a dále 

Usnesení č. 388/2022/3
Rada města rozhodla pronajmout BZU 2+KK v domě č. p. 3321/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. H. na dobu určitou do 31.10.2023. 


Žádost o pronájem bytu zvláštního určení 1+1    
Usnesení č. 389/2022
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě č. p. 2970/63, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům E. a J. K. na dobu určitou do 31.10.2023.


Žádosti o prodloužení nájemních smluv na byty v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu     
Usnesení č. 390/2022/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu  manželům J. a A. L.  do 31.10.2023. 

a dále 

Usnesení č. 390/2022/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 31.10.2023. 

a dále 

Usnesení č. 390/2022/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S.  do 31.10.2023. 

a dále 

Usnesení č. 390/2022/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. P. do 31.10.2023. 

a dále 

Usnesení č. 390/2022/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. N. do 31.10.2023. 

a dále 

Usnesení č. 390/2022/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.10.2023. 

a dále 

Usnesení č. 390/2022/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. M. a panu J. R. do 31.10.2023. 

a dále 

Usnesení č. 390/2022/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu  paní  E. J. do 31.10.2023. 

a dále 

Usnesení č. 390/2022/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/9, ul. Nemocniční  ve Varnsdorfu  paní  H. V. do 31.10.2023. 

a dále 

Usnesení č. 390/2022/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. K. na dobu určitou do 30.04.2023 dle předloženého návrhu.  


Návrh na výpověď nájmu sociálního bytu č. 28, v domě č. p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf
Usnesení č. 391/2022
Rada města rozhodla vypovědět nájem sociálního bytu č. 28 v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu M. Č. za podmínek dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4014416/DC_Varnsdorf, p. p. č. 7217/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 392/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7217/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.300 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Návrh na nabytí ¼ p. p. č. 6407, jejíž součástí je stavba č. p. 918 a ¼ p. p. č. 6410 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 393/2022
Rada města rozhodla určit nejvyšší podání nabídkové ceny na nabytí ¼ p. p. č. 6407, jejíž součástí je stavba č. p. 918 a ¼ p. p. č. 6410 v k. ú. Varnsdorf ve výši …. Kč.  


Žádost o prodej p. p. č. 3334, p. p. č. 3345/5 a p. p. č. 3336 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 394/2022
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3334 – zastavěná plocha, zbořeniště výměra 238 m2, p. p. č. 3345/4 – travní porost, výměra 177 m2, p. p. č. 3336 – zahrada, výměra 385 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1968 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 395/2022
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 1968 – ostatní plocha v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1090 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 396/2022
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 1090 – zastavěná plocha, zbořeniště v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a nový pronájem
Usnesení č. 397/2022/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 38/2013 ke dni 31.08.2022.

a dále

Usnesení č. 397/2022/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 2469/1 – travní porost o výměře 923 m2 a p. p. č. 2470/1 – travní porost o výměře 1.531 m2 v k. ú. Varnsdorf panu V. V. za cenu 500 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku a sekání trávy.


Žádost o uzavření pachtovní smlouvy
Usnesení č. 398/2022
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 5898/1 – travní porost o výměře 2.150 m2 v k. ú. Varnsdorf paní K. M. za cenu 500 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku a sekání trávy.


Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - Zajištění čistoty města
Usnesení č. 399/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Zajištění čistoty města ze dne 31.12.2007 uzavřené firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČO 25017098 a městem Varnsdorf, kterým se mění dle Přílohy č. 1 ceny služeb. 
 

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - Zajištění běžné údržby 
Usnesení č. 400/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Zajištění běžné údržby města ze dne 31.12.2007 uzavřené firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČO 25017098 a městem Varnsdorf, kterým se mění dle Přílohy č. 1 ceny služeb.


Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – Zajištění zimní údržby
Usnesení č. 401/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Zajištění zimní údržby města ze dne 19.11.2018 uzavřené firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČO 25017098 a městem Varnsdorf, kterým se mění dle Přílohy č. 1 ceny služeb.


3. Různé

3.01 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2023
Usnesení č. 402/2022/1
Rada města rozhodla schválit Dotační program města Varnsdorf pro rok 2023 dle předloženého návrhu.

a dále 

Usnesení č. 402/2022/2
Rada města rozhodla schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Varnsdorf v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2023 dle předloženého návrhu.


3.02 Návrh na stanovení platu ředitelce Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 403/2022
Rada města rozhodla stanovit plat ředitelce Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu. 


3.03 Žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Usnesení č. 404/2022
Rada města rozhodla udělit souhlas příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 29.326 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci projektu Obědy pro děti. Finanční dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného pro 5 žáků v období od 01.10.2022 do 30.06.2023. 


3.04 Žádost ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Usnesení č. 405/2022
Rada města rozhodla udělit souhlas příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 90.306 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci projektu Obědy pro děti. Finanční dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného pro 16 žáků v období od 01.10.2022 do 30.06.2023. 


3.05 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 406/2022
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf z.s., IČ 0052436, oddíl šachy dle předloženého návrhu. 


3.06 Úprava ceníků ve smlouvách na úklid černých skládek a na vyvážení odpadkových košů
Usnesení č. 407/2022/1
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě na úklid černých skládek, uzavřené dne 01.12.2015 s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČO 25017098.

a dále

Usnesení č. 407/2022/2
Rada města rozhodla uzavřít Změnu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na vyvážení odpadkových košů ve Varnsdorfu, uzavřené dne 31.03.2009 s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČO 25017098.


3.07 Odměna hasičům zasahujícím při požáru v Národním parku České Švýcarsko
Usnesení č. 408/2022
Rada města rozhodla schválit odměny členům JSDH Varnsdorf (výjezdová jednotka), zasahujícím při požáru v NP ČŠ dle předloženého návrhu.


3.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 409/2022
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                            Jiří Sucharda    
starosta města                                      místostarosta města