Usnesení z 87. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 11.09.2014 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.03 Žádost o finanční podporu SK Viktorie, z. s.
1.04 Inventarizace majetku k 31.12.2014
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Proplacení výměny oken v bytě č. 32, č. p. 3014, Varnsdorf
3.02 Proplacení výměny oken v bytě č. 8, č. p. 3014, Varnsdorf
3.03 Proplacení výměny oken v bytě č. 31, č. p. 3014, Varnsdorf
3.04 Předložení zprávy nezávislého auditora
3.05 Předložení přípravy možností transformace Nemocnice Varnsdorf p. o.
3.06 Žádost TJ Slovan Varnsdorf o změnu termínu konání sportovní akce „Hledáme nové šampiony, 3. ročník“
3.07 Informace z komisí města
3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.09 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1.Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 286/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, okres Děčín, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 287/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.03 Žádost o finanční podporu SK Viktorie, z. s.
Usnesení č. 288/2014
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti SK Viktorii, z. s. o finanční podporu pro spolufinancování pohárové soutěže.


1.04 Inventarizace majetku k 31.12.2014
Usnesení č. 289/2014/1
Rada města rozhodla schválit harmonogram inventarizace majetku k provedení roční řádné inventarizace 2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 289/2014/2
Rada města rozhodla jmenovat ústřední inventarizační komisi dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 289/2014/3
Rada města rozhodla jmenovat likvidační komisi dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 290/2014
Rada města rozhodlapronajmout 1+1 v domě č. p. 3014/22, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. S. na dobu určitou do 30.09.2015 za podmínky navrácení bytu 1+3 v domě č. p. 3014/31, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu. 1. náhradník pan T. S. na dobu určitou do 30.09.2015. 2. náhradník paní J. M. na dobu určitou do 30.09.2015.


Žádosti o pronájem bytů 1+3
Usnesení č. 291/2014/1
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/51, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. a paní L. B. na dobu určitou do 30.09.2015 za podmínky navrácení garsoniéry v domě č. p. 2739/26, ul. Edisonova ve Varnsdorfu. 1. náhradník paní J. K. na dobu určitou do 30.09.2015. 2. náhradník paní I. B. a pan M. Č. na dobu určitou do 30.09.2015.

a dále

Usnesení č. 291/2014/2
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/9, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu O. R. na dobu určitou do 30.09.2015 za podmínky navrácení bytu 1+1 č. 2 v domě č. p. 2740, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. 1. náhradník pan P. L. a paní L. P. na dobu určitou do 30.09.2015. 2. náhradník je paní E. K. na dobu určitou do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 291/2014/3
Rada města rozhodlapronajmoutbyt 1+3 v domě č. p. 2740/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. B. a panu L. T. na dobu určitou do 30.09.2015. 1. náhradník paní L. J. a pan P. T. na dobu určitou do 30.09.2015. 2. náhradník paní J. K. na dobu určitou do 30.04.2015 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2740/9 ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. 


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 292/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní V. J. na dobu určitou do 30.06.2015.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 2290/A/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu
Usnesení č. 293/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní P. S. na dobu určitou do 30.09.2015 dle předloženého návrhu.


Žádosti o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 294/2014/1
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. K. do 30.09.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/2
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. do 30.09.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/2, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní Š. D. do 30.09.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/31, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. D. a panu MUDr. M. L. do 30.09.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu Z. M. do 30.09.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní V. Č. do 30.09.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.09.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. R. do 30.09.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a K. H. do 30.09.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/18, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. H. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/48, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 3014/45, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní H. Ch. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/54, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. T. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na bezbariérový byt 1+3 v domě č. p. 3023/1, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům M. a N. J. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/11, ul. Kmochova ve Varnsdorfu J. Ch. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/22, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. M. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/4, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům J. a P. R. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/40, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. D. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/47, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. J. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/65, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. L. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. P. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/44, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní I. T. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/64, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům R. a J. V. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/29, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní D. B. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2970/30, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. J. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 3321/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní G. L. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a A. L. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na bezbariérový byt 1+1 v domě č. p. 3307/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu R. P. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. Š. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. T. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na 1+KK v domě č. p. 3307/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. L. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. V. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 294/2014/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. S. do 30.04.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 294/2014/39
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/43, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. K.

a dále

Usnesení č. 294/2014/40
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S.


Návrh na výpověď z nájmu bytu DPS č. p. 3321, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 295/2014
Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu č. 1 v domě s pečovatelskou službou č. p. 3321, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu k 15.09.2014.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 296/2014/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby chodníku na p. p. č. 3083v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (vlastník pozemku) a IMOS stavby, a.s. IČ 01984454 (stavebník) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy.

a dále

Usnesení č. 296/2014/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení vodovodního řadu, vedení NN na p. p. č. 3083v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Mandava Trade s. r. o., IČ 01502468 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná před vkladem do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od kolaudace.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 297/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení přípojky NN na p. p. č. 2075 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením práva služebnosti uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření dodatku smlouvy
Usnesení č. 298/2014
Rada města rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě č. VIII/1034/2008/DC ze dne 23.07.2008, který umožní užívaní pozemku p. p. č. 8181 v k. ú. Varnsdorf, dotčeného stavbou REKO silnice II/265 Varnsdorf – Krásná Lípa, po dobu 5 let od finančního ukončení projektu, nejdéle však do 31.12.2022.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 299/2014/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení plynové přípojky na p. p. č. 2218 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a D. V. T. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná před podpisem vlastní smlouvy a tato smlouva o zřízení práva služebnosti, bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od kolaudace. Náklady spojené se zřízením práva služebnosti uhradí oprávněný.

a dále

Usnesení č. 299/2014/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 2218 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 300/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení kanalizační přípojky na p. p. č. 3814/9 a p. p. č. 3816/2 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a K. H. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná před podpisem vlastní smlouvy, která bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od kolaudace. Náklady spojené se zřízením práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o ukončení a pronájem části p. p. č. 6897/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 301/2014/1
Rada města rozhodla ukončit pronájem panu J. M. na část p. p. č. 6897/6 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 301/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6897/6 v k. ú. Varnsdorf o výměře 400 m2 paní M. R. za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 


Žádost o ukončení nájmu p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 302/2014
Rada města rozhodla ukončit pronájem panu J. W. na p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 303/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 211 a p. p. č. 147 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 3.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 304/2014
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf o výměře 560 m2 panu M. D. za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
 

Žádost o pacht p. p. č. 6672, p. p. č. 6673 a části p. p. č. 3808/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 305/2014
Rada města rozhodla propachtovat paní L. P. p. p. č. 6672 o výměře 1432 m2, p. p. č. 6673 o výměře 1721 m2, část p. p. č. 3808/1 o výměře 14800 m2 vše v k. ú. Varnsdorf za účelem sekání trávy a pastvy za cenu 0,20 Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019.


Žádost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 306/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 1012 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 307/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 4962 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
 

Žádost o pronájem části p. p. č. 1660 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 308/2014/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 1660 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 308/2014/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení komunikace z p. p. č. 1660 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání. 


Žádost o prodej p. p. č. 3173 a p. p. č. 3174 vše v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


Žádost o prodej p. p. č. 1531/16 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 309/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1531/16 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 310/2014/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 310/2014/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku dle současného užívání.


Žádost o prodej části p. p. č. 5615 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 311/2014/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5615 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 311/2014/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 5615 v k. ú. Varnsdorf dle současného užívání.


Žádost o směnu části p. p. č. 5981 za část p. p. č. 6755 a p. p. č. 6696/4 vše v k. ú. Varnsdorf.
Usnesení č. 312/2014/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6755 a p. p. č. 6696/4 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 312/2014/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6755 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 34/12 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 313/2014/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 34/12 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 313/2014/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 34/8, p. p. č. 34/9, p. p. č. 34/10, p. p. č. 34/11, p. p. č. 34/13, p. p. č. 34/14, p. p. č. 34/15, p. p. č. 34/16, p. p. č. 34/17, p. p. č. 34/18, p. p. č. 34/19, p. p. č. 34/20, p. p. č. 34/23, p. p. č. 34/24, p. p. č. 34/25, p. p. č. 34/26, p. p. č. 34/27, p. p. č. 34/28, p. p. č. 34/29, p. p. č. 34/30, p. p. č. 34/31 a p. p. č. 34/32 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1005, p. p. č. 1006/1, p. p. č. 1006/4, p. p. č. 1007 a p. p. č. 1008 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 314/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1005, p. p. č. 1006/1, p. p. č. 1006/4, p. p. č. 1007 a p. p. č. 1008 vše v k. ú. Varnsdorf.


Schválení návrhu smlouvy č. 14169773 – „Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf“
Usnesení č. 315/2014/1
Rada města rozhodla schválit Smlouvu č. 14169773 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP, podepsanou zástupcem Fondu dne 25.08.2014.

a dále

Usnesení č. 315/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy č. 14169773 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf“.


Podání žádosti o dotaci na projekt: Revitalizace části města Varnsdorf – etapa A – okolí „Věžičky“
Usnesení č. 316/2014/1
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace části města Varnsdorf – etapa A – okolí „Věžičky“ ve výši 9.828.000 Kč celkových nákladů projektu do 58. Výzvy ROP Severozápad.

a dále

Usnesení č. 316/2014/2
Rada města rozhodla doporučit Zastupitelstvu města vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Revitalizace části města Varnsdorf – etapa A – okolí „Věžičky“ se spolufinancováním města ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů, tj. 1.309.950 Kč a se zajištěním předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 9.828.000 Kč z rozpočtu města.


Žádost o pronájem nebytových prostor v č. p. 1254
Usnesení č. 317/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v č. p. 1254, ul. Poštovní ve Varnsdorfu. 


Uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce nemovitostí
Usnesení č. 318/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce věcí nemovitých uzavřené mezi městem Varnsdorf a Technickými službami města Varnsdorf s. r. o. dne 31.01.2001, kterým se mění výpovědní doba z jednoho roku na dobu tří let. 


Uzavření dodatku č. 4 – Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu
Usnesení č. 319/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 10000085121/6005 uzavřené dne 19.12.2012 mezi Městem Varnsdorf a f. SKANSKA a. s. Praha na akci „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“, kterým se navyšuje celková cena díla o 380.484 + DPH a činí tak 47.637.46 Kč + DPH.


3. Různé

3.01 Proplacení výměny oken v bytě č. 32, č. p. 3014, Varnsdorf
Usnesení č. 320/2014
Rada města Varnsdorf rozhodla vyhovět žádosti paní E. C. dle předloženého návrhu.


3.02 Proplacení výměny oken v bytě č. 8, č. p. 3014, Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


3.03 Proplacení výměny oken v bytě č. 31, č. p. 3014, Varnsdorf
Usnesení č. 321/2014
Rada města Varnsdorf rozhodla nevyhovět žádosti paní M. S. o proplacení zůstatkové ceny balkonového okna v bytě č. 31 v č. p. 3014, ulice Karolíny Světlé, Varnsdorf.


3.04 Předložení zprávy nezávislého auditora
Usnesení č. 322/2014/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí předložení zprávy nezávislého auditora.

a dále

Usnesení č. 322/2014/2
Rada města rozhodla pověřit ředitele nemocnice zpracováním harmonogramu nápravných opatření plynoucích z doporučení auditora do 30.10.2014.


3.05 Předložení přípravy možností transformace Nemocnice Varnsdorf p. o.
Usnesení č. 323/2014/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí předložení přípravy možností transformace Nemocnice Varnsdorf p. o.

a dále

Usnesení č. 323/2014/2
Rada města doporučuje ZM v pokračování příprav na transformaci Nemocnice Varnsdorf p. o. na jiný právní subjekt.
 

3.06 Žádost TJ Slovan Varnsdorf o změnu termínu konání sportovní akce „Hledáme nové šampiony, 3. ročník“
Usnesení č. 324/2014
Rada města rozhodlaschválit TJ Slovan Varnsdorf změnu termínu konání sportovní akce „Hledáme nové šampiony, 3. ročník“ dle předloženého návrhu.
 

3.07 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 325/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.09 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 326/2014
Rada města rozhodla schválit program na XXXVIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 25.09.2014 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                                        KAREL DUBSKÝ 
starosta města                                                                                       místostarosta města