Usnesení z 87. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 03.05.2018 

          

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti


1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Varnsdorf - oprava fotbalového hřiště s umělým povrchem“
Usnesení č. 204/2018
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení vyhlášeného ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, „Varnsdorf - oprava fotbalového hřiště s umělým povrchem“ v souladu s §127 odst. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

 

 


Ing. Stanislav Horáček                                    Josef Hambálek 
starosta města                                               místostarosta města