Usnesení z 86. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 22.08.2014

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti

1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Varnsdorf – oprava Zaječího potoka – 1. etapa“
Usnesení č. 283/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Varnsdorf – oprava Zaječího potoka – 1. etapa“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči:VOKA CL s. r. o., Zahrádky 88, 471 01 Zahrádky, IČ 01544322.

a dále

Usnesení č. 283/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou VOKA CL s. r. o., Zahrádky 88, 471 01 Zahrádky, IČ 01544322 na akci „Varnsdorf – oprava Zaječího potoka – 1. etapa“ za cenu 2.975.090,62 Kč bez DPH.


Schválení návrhu smlouvy č. 14169113 – „Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf“
Usnesení č. 284/2014/1
Rada města rozhodla schválit Smlouvu č. 14169113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP podepsanou zástupcem Fondu dne 04.08.2014.

a dále

Usnesení č. 284/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy č. 14169113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf“.


Schválení změny smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 20.12.2011 včetně Smluv o změně ze dne 24.04.2013, 08.08.2013 a 07.03.2014 projektu č. 100097751 - Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf - poskytování vzájemné pomoci
Usnesení č. 285/2014/1
Rada města rozhodla schválit změnu Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 20.12.2011 včetně Smluv o změně ze dne 24.04.2013, 08.08.2013 a 07.03.2014 projektu č. 100097751 - Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf - poskytování vzájemné pomoci, podepsanou zástupcem SAB dne 14.08.2014.

a dále

Usnesení č. 285/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem změny Smlouvy o poskytnutí dotace projektu               č. 100097751, podepsanou zástupcem SAB dne 14.08.2014 - „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf - poskytování vzájemné pomoci“. MARTIN LOUKA                                                                                              KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                             místostarosta města