Usnesení z 85. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 28.07.2014

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvková organizace
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvková organizace
1.03 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2014
2. Různé
2.01 Program na zasedání ZM


1.Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvková organizace
Usnesení č. 279/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, nám. E. Beneše 2926, příspěvková organizace změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvková organizace
Usnesení č. 280/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, Edisonova 2821, příspěvková organizace změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.03 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2014
Usnesení č. 281/2014
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2014 dle předloženého návrhu.


2. Různé

2.01 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 282/2014
Rada města rozhodla schválit program na XXXVII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 14.08.2014 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Různé
a) Příjem vyplacené zálohy na podíl na zisku za rok 2014 ze společnosti EKO servis Varnsdorf, a. s. 
MARTIN LOUKA                                                                                                          KAREL DUBSKÝ 
starosta města                                                                                                         místostarosta města